Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalit, joilla on pronominin ja substantiivin piirteitä > § 778 Puoli ja puolet

§ 778 Puoli ja puolet

Murtolukua tarkoittava puoli (» § 781) saa peruslukusanojen tapaan nominatiivissa partitiivimuotoisen NP-täydennyksen (a); muissa sijoissa se kongruoi substantiivin kanssa (b). Totaaliobjektina puoli on nominatiivissa (c) (n-päätteestä » § 779).

(a)
puoli miljoonaa | Heti juoksun jälkeen en ymmärtänyt, miksi mitalissa etumaisella juoksijalla on vain puoli päätä. (l) | Joukkoon sipulia, loraus kermaa ja puoli pakettia voita. (l)
(b)
puolella miljoonalla | Puolen vuoden iässä lapselle voi antaa keitettyä perunaa. (l) | Työntekijä saa palkkaa puolelta ajalta ja sen päälle osa-aikalisän. (l)
(c)
Ruotsin kruununprinsessa saa tänään puoli valtakuntaa ja ajokortin! (l)

Yksikön nominatiivimuodon puoli sijasta käytetään monikkomuotoa puolet, jos sana esiintyy yksin tai siihen liittyy kokonaisuuden elatiivi (d). Muissa sijoissa kuin nominatiivissa on yksikkö (e).

(d)
Runsaasti yli puolet osallistujista on aivan uusia nimiä. (l) | Puualalla toimivat yritykset saivat lähes puolet kokonaissummasta. (l) | Ja siitä oikeat porvarit innostuivat tavattomasti, että puolet piti verohelpotuksia todella tärkeänä. (l)
(e)
Yli puolella suomalaisista on yhä väärä käsitys matkapuhelimeen soittamisen hinnasta. (l) | Työ oli vuonna 1979 yli puolelle ihmisistä keskeisin elämän sisältö, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot