Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Adpositio sekä pre- että postpositiona > Adpositio + genetiivi ~ partitiivi > § 704 Sanan keskellä, keskellä kriisiä

§ 704 Sanan keskellä, keskellä kriisiä

Postpositioina genetiivitäydennyksen ja prepositioina partitiivitäydennyksen saavia sanoja ovat keskellä ~ keskelle ~ keskeltä. Pre- ja postpositiokäyttö ovat jossain määrin eriytyneet toisistaan, joskin merkitysvivahteet ovat joskus tulkinnanvaraisia. Yleensä kuitenkin partitiivitäydennyksisessä variantissa paikka esitetään rajoiltaan avoimempana, riippumatta alan koosta.

 
Genetiivitäydennys + postpositio:– – putkeen äännetään esimerkiksi jubbum, jybby pidentäen sanan keskellä olevaa konsonanttia. (l) | Tee paluu luontoon kaupungin keskeltä. (E)
 
Prepositio + partitiivitäydennys:Instituutti sijaitsee keskellä kaupunkia. (l) | Voit käyttää haussa myös wildcard-merkkiä (*) hakusanan alussa, lopussa tai keskellä sanaa. (E) | – – miten jouduinkaan torstai-iltana keskelle kuuminta tropiikkia. (E)

Partitiivi esiintyy myös temporaalisissa keskellä-ilmauksissa, jotka tarkoittavat keskeneräistä tilannetta tai aikajaksoa, esim. vaihtoi työpaikkaa keskellä pankkikriisiä. Harvinaisempi genetiivi-ilmaus rajaa ajanjakson selvemmin: Vaikean sairautensa keskelläkin hän säilytti elämänuskon – – (l).

Sana kesken on temporaalisissa ilmauksissa genetiivi- tai partitiivitäydennyksen saava prepositio (a). Toiseksi se on genetiivitäydennyksen saava postpositio, joka ilmaisee olioiden välistä ’keskuudessa’-suhdetta (b). (Adverbina kesken ilmaisee keskeneräisyyttä: Työt ovat kesken.)

(a)
Lontoon Albert Hall pimeni kesken konsertin. (l) | – – [Lahtinen] potkittiin kesken kautta Sveitsin Luganon valmentajan postilta. (l)
(b)
Poikien kesken oli sovittu, että – –. (l) | Kilpailu eri lajien kesken on kuitenkin äärettömän kovaa, – –. (l)

Huom. Myös sellaiset enimmäkseen genetiivitäydennyksisinä postpositioina esiintyvät sanat kuin alkupuolella, puolivälissä, loppuvaiheessa voivat saada partitiivisijaisen täydennyksen jälkeensä: – – suhdanteet kääntyvät taas nousuun loppupuolella vuotta – – (l) vrt. vuoden loppupuolella; Puolivälissä Lipposen puhetta paikallisen olutteltan häirikkö havahtui pääministerin läsnäoloon (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot