Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > § 1186 Verbiä koskevia ellipsityyppejä

§ 1186 Verbiä koskevia ellipsityyppejä

Yhdysrakenteen lauseilla voi olla yhteisenä osana verbi tai laajempikin verbi-ilmaus. Tällaisia lauseen verbiosan ellipsejä on useamman tyyppisiä: toisesta lauseesta puuttuu esim. pelkkä finiittiverbi tai verbi subjekteineen ja/tai muine täydennyksineen (a) (» § 1187) taikka pelkkä liittomuodon pääverbi tai pääverbi seuralaisineen (b) (» § 1190):

(a)
Maija on 14-vuotias ja Matti 10-vuotias. | Konsertti on huomenna Rovaniemellä ja ensi viikolla Ilomantsissa. | Äidillä on rahat kassissa ja passi taskussa.
(b)
Maija hölkkää, mutta Liisa ei . | Äiti on syönyt, mutta lapsi ei ole .

Eräät tyypit ovat vähemmän selvästi ellipsiksi tulkittavia (c) (» § 11911196). Verbin ja sen mahdollisten seuralaisten sijasta jälkilauseessa voi olla ellipsiä tukeva partikkeli niin tai kyllä(kin) (d) (» § 1189, 1192).

(c)
Tämä on ravintola eikä mikään lukupaikka. | Hän ei ostanut autoa vaan polkupyörän. | Hän pakkasi tavaransa, mutta en tiedä miksi.
(d)
Äiti juo kahvia, ja niin lapsikin. | Äiti ei juo kahvia, mutta lapsi kyllä.

Tässä luvussa nominaalisia ellipsejä tarkastellaan siltä osin kuin ne liittyvät lauseen verbiosan ellipsiin.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot