Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Lukukongruenssi ja inkongruenssi > § 1282 Kongruenssi ja yhdyslauseet puhutussa kielessä

§ 1282 Kongruenssi ja yhdyslauseet puhutussa kielessä

Puhutussa kielessä monikollisia verbinmuotoja esiintyy vähiten tapauksissa, joissa subjekti ja verbi ovat samassa yksinkertaisessa lauseessa (a), mutta ne toimivat selvennyskeinoina yhdyslauseissa, kun subjekti ja finiittiverbi ovat eri lauseissa (b), varsinkin silloin, kun subjektin ja predikaattiverbin välissä on jokin toinen subjekti (c). Viimeksi mainittua esiintyy myös kirjoitetussa kielessä.

(a)
Kun Hakalat tulee sieltä matkalta ni ne hakee sieltä entisestä paikasta. (p) | Mä olen voinut oikeen hyvin eikä edes jalkani ole särkeneet. (p) | He myis nyt sitten niitä lakkoja. (p) | Ne yritti yhdistää sulle. (P) | Ne ei ollu kumpikaan siellä. (p) | Hirveen monet on semmosia, jotka ei ole koskaan tavannukkaan. (p) | Yks puhuu, muut voi kirjottaa. (p) | On mukavaa, että kaverit moikkaa kadulla. (l)
(b)
Tietyt poliitikot osaa käyttää lehdistöä ja antavat haastatteluja, pääsevät ehkä omalla sanomallaan hieman paremmin esille kuin televisiossa. (TV) | Vanhemmat pojat pisti säkkii ja veivät mereen niitä, upottivat mereen niitä [kissanpentuja]. (p) | Neljä suurinta purjelaivaa – Sedov, Mir, Cuauhtémoc ja Captain Miranda – käytti lähdössä hinaajien avustusta, mutta alkoivat nostaa purjeitaan jo Ruissalon kohdalla. (L)
(c)
Ne laahasi sitä salkkua köyden päässä niinkun jonkinlaista punttia perässään, että santakäytävä pölisi ja jarruttivat vauhtiaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot