Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Määräisyyden osoittaminen > Tarkenteettomien NP:iden tulkinta > § 1420 Sanajärjestyksen osuus määräisyystulkinnoissa

§ 1420 Sanajärjestyksen osuus määräisyystulkinnoissa

Kirjoitetussa tekstissä tarkoitteen tunnistettavuutta merkitään harvemmin tarkenteilla, joten hyvin monentyyppiset tarkenteettomat NP:t voidaan tulkita määräisiksi, epämääräisiksi tai määräisyyden kannalta avoimiksi. NP:n tulkintaa ohjaa kuitenkin osaltaan sanajärjestys. Omistus- (a) ja eksistentiaalilauseen (b) verbinjälkeinen NP tulkitaan epämääräiseksi, ellei se ole esim. erisnimi ja ellei siinä ole määräistä tarkennetta.

(a)
Meillä oli kovasti uudistunut joukkue. Meillä oli loukkaantuneita pelaajia ja moni ajatteli vain omaa tulevaisuuttaan pelaajana tässäkin turnauksessa. (l)
(b)
Kahvilarakennus on ollut asuintalo, jonka kulmassa on ollut parturi-kampaamo. (l)

Tarkenteella osoitettu määräisyys on kummassakin epämääräisyyttä suosivassa lausetyypissä mahdollista (c).

(c)
– Se oli samoja aikoja keväästä kun nyt. Kun koivut oli justiin puhjenneet. Ja sinulla oli se vasta ostettu kävelypuku. Ja minulla se vihreä. Josta sinä aina sanoit, että Täti Vihreä. (k) | – Kun menen bensa-asemalle, ihmiset saattavat ajatella, että tuossa on se Wegelius. (l) | Entä karhujen talviunitekijä? Sitä kai etsitään? – – Ratkaisu taitaa olla lähellä? – Kyllä. Karhun veressä on tämä tekijä. (l)

Sen sijaan teema, kuten lauseen (b) subjekti kahvilarakennus, ymmärretään helpoiten määräiseksi. Teema, jossa ei ole indefiniittisiä tarkenteita, voi tuoda tekstiin uuden tarkoitteen mutta saa indefiniittisen tulkinnan vain, jos konteksti sitä selvästi tukee (d).

(d)
Arvioin matkaan kuluvan viisitoista minuuttia, siihen meni yli kaksikymmentä. Metelöivä nuorisojoukko tuli vastaani, vaihdoin puolta. (k) | Puhelin soi. Tuntematon ääni sanoo: ”Pelastit minut elämälle.” Sitten puhelin suljetaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot