Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi osana kertojan tekstiä > Vapaa suora esitys > § 1463 Referointia ilman johtoilmausta

§ 1463 Referointia ilman johtoilmausta

Silloin kun kerrontaan liittyy toisen puheen tai ajattelun suoraa referointia ilman puhumista ilmaisevaa verbiä tai muuta selvää johtoilmausta, kyseessä on vapaa suora esitys (a). Johtolauseen sijasta referaattia kehystää useimmiten tulkintaohjeena jokin referoitavan henkilön toiminnan kuvaus (esimerkeissä a–d kursivoitu).

(a)
– – hän istahti vuoteen laidalle ja katsoi Annikkiin, yrittikö se vain pelästyttää häntä? (K) | – – Lähettii pois ni hovimestari tuli sielt @hei hei herra, hetkine herra, teidän kainalosauvat jäi.@ Kato mull oli kipsi jalassa, mä en yhtään huomannu ku mä painoin kovaa. (p) vrt. Hovimestari huusi, että olin unohtanut kainalosauvani. [@ = äänen sävyn muunnos]

Kirjoituksessa vapaa suora esitys on erotettu ympäröivästä tekstistä usein välimerkein joskaan ei välttämättä. Pilkku voi olla erottamassa tekstin osat toisistaan (b), tai referaatti ja sen tulkintaa tukeva toiminta on erotettu eri virkkeisiin (c). Repliikkiviiva on yksi tapa osoittaa vuorot erilleen kerronnasta (d).

(b)
– – hän koetti työntää tuttia lapsen suuhun, mutta se sylki sen pois, käänsi päätä puolelta toiselle ja itki. ”Jos se on sairas”, Annikki koetteli sen kaulaa ja poskia, ”ei sillä ainakaan ole kuumetta”. Hän pani lapsen makaamaan vuoteeseen – –. (K)
(c)
Tässä tämä huone on, kun ehditte, tulkaa kahville. Emännällä oli kiire takaisin, hän sulki oven perässään niin nopeasti että ovi kolahti. (K)
(d)
Palasimme ilman venettä.
  Olenius istui leirillä yksin. Hän sanoi että Kikero on lähtenyt retkilleen.
  Minähän käskin teidän molempien vahtia!
  Älä hermostu. Kaikki on tallella.
  Mulkaisin häntä, istuuduin jäljelle jääneen veneen laidalle. (K)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot