Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Vaihtoehtokysymysten polaarisuus > § 1694 Myönteisesti ja kielteisesti suuntautuvat kysymykset

§ 1694 Myönteisesti ja kielteisesti suuntautuvat kysymykset

Esittäessään proposition hyväksyttäväksi vaihtoehtokysymys avaa samalla sen kiellon mahdollisuuden: Tuletko sinä (vai etkö sinä tule)? (» § 1698). Niinpä vaihtoehtokysymyksissä voi olla niin myöntö- kuin kieltohakuisiakin polaarisuusaineksia (» § 16341638). Myöntöhakuinen aines osoittaa kysymykseen liittyvän odotuksen myönteisestä (a), kieltohakuinen kielteisestä vastauksesta (b).

(a)
Kuuluiko jostakin kilahdus? (k) | Liittyykö tämä jotenkin Klemetin vapautumiseen? (k) | Saisimmeko hiukan korvausta surkeasta viime syksystä? (l) | Lääkäri: Onks teillä jotain särkylääkkeitä ollu käytössä. (P; Korpela 2007)
(b)
Kuuluiko naapurista mitään sen jälkeen? (k) | Reagoiko SUL:n nykyinen hallitus mitenkään tällaisiin väitteisiin? (l) | Kaipasitko sinä minua yhtään? (k) | Lääkäri: Liittyykö siihen tuota, mitään närästystä, (P; Korpela 2007)

Myös lauseet, joissa kysymysliite on kieltoverbissä, ovat jaettavissa kielteisesti ja myönteisesti suuntautuviin sen mukaan, onko lauseessa kielto- vai myöntöhakuisia ilmauksia:

 
Kielteisesti suuntautuva Myönteisesti suuntautuva
Eikö kukaan lähde syömään? Eikö joku sanonut jotain lounaasta?
Eiks meill oo vielä sitä levyä? Eiks meill oo jo se levy?
Eikö se pusero ollutkaan sopiva? Eikö olekin ihana pusero?
Eiks se sit ollu muka kiva se kirja? Eiks se ollu muuten kiva se kirja?

Kun lauseessa ei ole polaarisuusaineksia, sen tulkinnan ratkaisee konteksti. Kielteisesti suuntautuvalla lauseella pyydetään vahvistusta kielteiselle päätelmälle ja ennakoidaan kielteistä vastausta. Myönteisesti suuntautuvan kieltokysymyksen käyttö edellyttää kuulijalta vastaavan myönteisen proposition vahvistamista. (Ilman liitepartikkelia muodostetuista kieltokysymyksistä » § 1207, 16611662.)

Liitepartikkeli ‑kin ja sen kieltohakuinen vastine ‑kAAn tuottavat eikö-lauseen pääverbiin liittyessään varsin selvän merkityseron. Myönteisesti suuntautuva lause tarjoaa tällöin kuulijan hyväksyttäväksi positiivista propositiota (c), kun taas kielteisesti suuntautuva antaa ymmärtää, että kysyjän kielteinen päätelmä on peruuttanut aiemman myönteisen kannan (d).

(c)
”Tässä on Sabu. Eikö hän olekin suomalaisella tavalla komea?” Lauri sanoi naiselle joka avasi oven. (k)
(d)
V: [vastaa puhelimeen]: Anna Leena Turunen?
S: Eikö ollutkaan Koira Karvanen siellä heh heh
V: No eii ollut Koira Karvanen (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot