Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien substantiivikäyttö > Abstraktiot > Rakenne jotain hyvää > § 628 Pronominin ja adjektiivin kiinteä liitto

§ 628 Pronominin ja adjektiivin kiinteä liitto

Adjektiivin substantiivikäyttöä edustaa ilmaustyyppi, jossa adjektiivi on yksikön partitiivissa ja sitä edeltää partitiivisijainen kvanttoripronomini (a) tai esim. sana muuta, kaikenlaista (b). Pronomini ja adjektiivi muodostavat kiinteän rakennekokonaisuuden, jossa pronomini on kongruoivana määritteenä.

(a)
– – toivon hänelle kaikkea hyvää. (l) | Mikhailov opiskeli lähes kaikkea mahdollista, – –. (l) | – – mitä kaikkea ihmeellistä hypnotisoidulle ihmiselle voidaan teetättää. (l) | Mukaani tarttuu jotain kivaa melkein viikoittain. (E) | molekyylibiologiaa tai jotain vastaavaa (l) | Tässä ei ole mitään yllättävää, – –. (l) | He eivät käytä aaseja tai mitään sellaista vaan he kantavat kaiken selässään. (l)
(b)
ynnä muuta sellaista | – – lisäksi tulee myös turvatyyny ja muuta hyödyllistä. (l) | Yritysmaailmassa tapahtuu kaikenlaista positiivista, – –. (l) | Perusvarusteluunkin sisältyy monenlaista mukavaa, – –. (l) | Se lupasi paljastaa minulle yhtä sun toista mielenkiintoista. (k)

Muissa sijoissa kuin partitiivissa pronominista ja adjektiivista koostuva substantiivimainen rakenne ei ole yhtä tavallinen. Tavallisimpia on universaalikvanttorin kaikki ja adjektiivin muodostama nominatiivisijainen lauseke:

(c)
Nyt kun tämä on toteutumassa täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että se myös onnistuu. (l) | Huolenpitäminen lämmittää aina, samoin jonkin kivan jakaminen. (l) | Se ei pyri mihinkään erikoiseen, – –. (l) | Epävarmuus ja tyytymättömyys eivät voi olla kasvualustana millekään hyvälle. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot