Focis - webbpublikationer

Finska språkets framtid

Ett språkpolitiskt handlingsprogram

 

Publikationen i HTML-format

Forskningscentralen för de inhemska språken och dess finska språknämnd i samarbete med institutionen för finska och inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 12

Copyright © Forskningscentralen för de inhemska språken
Helsingfors 2010

ISBN 978-952-5446-50-0
ISSN 1796-041X

 
© Institutet för de inhemska språken