Kaupunkinimistön historiaa
Kaavanimistön synty ja kehitys
Kuvat ja kartat

Ajos-nimien levinneisyys


Kartta 3. Paikannimien levikin avulla voidaan tehdä asutushistoriallisia päätelmiä. On muun muassa osoitettu, että Peräpohjolan suurten jokilaaksojen, Kemi- ja Tornionjoen seudun, paikannimistö muistuttaa Kanta-Hämeen nimistöä. Tästä on päätelty, että nämä alueet saivat suomalaisasutuksensa Hämeestä varhaiskeskiajalla. Kuvassa hämäläisperäisten Ajos-nimien levikkikartta. Nimien syntyaikaan ajo(s)-sanalla on hämäläismurteissa ollut raivatun niityn tai pellon merkitys. (Vahtola 1980: 158.)