Kaupunkinimistön historiaa
Oulunsalon kirkon seudun paikannimistö
Kuvat Kartat

Oulunsalon Kouran tila 

Kuva 1. Kouran tila ennen kaupunkimaista asutusta. Kouran peltolakeutta 1930-luvun alussa. – Museovirasto.