Forskningscentralen för de inhemska språken - Webbpublikationer

Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland


Författare: Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken

 

Publikationen i PDF-format (cirka 1 MB), pärm


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 17
Copyright © Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken


Helsingfors 2010

URN:ISBN 978-952-5446-58-6
ISSN 1796-041X


 
© Institutet för de inhemska språken