Kotus - verkkojulkaisut

Kristityn vaellus varhaisnykysuomen merkinnässä

Jakob Johan Malmbergin suomennosten kielellinen kehitys 1800-luvun kirjasuomen murroksessa


Petri Lauerma


 


Julkaisu PDF-muotoisena (1 MB)
Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 31

© Kotimaisten kielten keskus
Helsinki 2012

URN: ISBN 978-952-5446-71-5
ISSN 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus