Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

Kirjoitusasuisten etunimien hakemisto

Sisällys ja hakemistot

albrecht parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Anders Johansson tijnckinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
Anders Korp Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
anders Larsson Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
anders Lostarinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 19v
anders Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
anders Muhoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
anders Muhoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
anntti Jerffueleinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
antti Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Antti Aijrikainen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
antti andersinpoica toijffuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
antti andersson Jokelainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
antti andersson karhuinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
antti andersson tolffuainen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
antti antinpoica Lauckaijnen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Antti Antinpoica Meloinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
antti antinpoica Nirainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
antti antinpoica Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Antti Antinpoica Tilikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
Antti anttinpoica hasuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70 v
antti anttinpoica Luttinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
Antti benttinpoica tuhkoinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
antti Cauppinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Antti Cauppinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
antti Hackarainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
antti Haffuerinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Antti Hakulinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Antti Hasuinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
antti heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
antti Heijnoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Antti Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
antti henrichsson Varoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
antti henrickinpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
antti henricksson Nirainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
antti henrikinpoica Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
antti hijffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
antti hiroinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
antti Höffuöinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
antti Ikoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
antti Immoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Antti Inginpoica Sämingh, Moijbij, fol. 10
Antti Jaatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
antti Jatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
Antti Jatinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Antti Jatinenn Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
antti Jeskeleinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
antti Johansson karialainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
antti Johansson Kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
antti Johansson Pölleinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
antti Jurffuainenn Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Antti karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
antti Karhuinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
antti keckoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Antti kelkainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
antti kinnoinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
antti kituinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
antti kondiainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
antti kondiainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
Antti koockainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 8
antti kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
Antti kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
antti kosoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Antti kossmainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
antti kotilainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
antti kurkinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Antti kuroinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
Antti Laackoinen Sämingh, Moijbij, fol. 10
antti Lamainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Antti laurinpoica Hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
antti laurinpoica Hiltuinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
antti Laurinpoica kaijpoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
antti Laurinpoica kissainen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
antti laurinpoica lauckainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
antti Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
antti Leskinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
antti Leskinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
antti Lostarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
antti Lostarinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Antti Lostarinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
antti Lwckoin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39
Antti Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Antti Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Antti Magnuksenpoica Tackuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Antti Martinpoica Monoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Antti Mattinpoica Hauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
antti Mattinpoica terffuoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
antti mattinpoica vatainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
Antti Michilinpoica kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Antti Mickulainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Antti Milinpoica Nousiainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Antti Monoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
Antti Monoinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
antti Nicolai Nauckarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1
Antti Nicolasson Immoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 43v
Antti Niconpoica Monoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Antti Noijsiainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Antti Nousiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Antti ollinpoica Sämingh, Lamala bij, fol. 35
antti Ollinpoica Huttuinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
antti ollinpoica Kuckoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Antti ollinpoica Luttinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Antti Otinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
antti paackunainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
antti paijainen Sämingh, kitula bij, fol. 39
antti Parffuiainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
antti Parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
antti Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
antti pelkoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
antti pellinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Antti perinpoica kinnoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
antti perinpoica komoinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
antti perinpoica vepssäleinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Antti pesoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Antti poualson Kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Antti poual[son] Luckoinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Antti poualson Mustoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
antti poualsson Kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Antti pullioinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
antti pölleinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
antti pölläinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
antti Quickainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
antti Remexinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
antti Remexinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Antti Rockainen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
antti Roppoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
antti Rossinpoica kardinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
antti Sakalainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Antti Sauckoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 30v
antti seppeinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
antti Seppeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Antti Seppeinen Sämingh, Moijbij, fol. 9
antti Siffuoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
antti Siluandoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
antti Siluandoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
antti staffansson Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
antti Staffansson komoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Antti tackuinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
antti Thomasson Mustoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
antti Tilikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
Antti Toijffuainen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Antti Toijffuoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
antti turdinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
antti Turuinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
antti vanhainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Antti varoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
antti vatainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Antti vihauainoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
arffuidh Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Arffuid Mannikainen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
arffuid poualsson turuinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
Arffuid vatainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
aruidh kolemainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Bengdt Carppinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Bengdt karpinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Bengdt kinainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
Bengdt Laurisson Heijckurinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Bengt hansson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Bengt Lapvetelein[en] Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Bengt Siluandoinen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Bengt suninpoica Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
Bengt tijnchinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
Bengt visanpoica kellueinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
Bengt vskinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Bentti kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Bertill haltoinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Bertill Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Bertill kockoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
Bertill laurinpoica Hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Bertill Pitkeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Bertill tuhkuinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Berttill kettueinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Biornn keteueinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Cauppi Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
Cauppi Hannuxen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Cauppi kinnoinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Cauppi kinnuinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
Cauppi Laucainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Cauppi Laurinpoica Packunainen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Cauppi Lödiöinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Cauppi Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
Cauppi Massinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Cauppi Ollinpoica likann[en] Sämingh, Moijbij, fol. 10
Cauppi partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Cauppi pauckahainen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Cauppi Pauckahainen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Cauppi pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Cauppi Tenhoinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
Christoffer keteueinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Christoffer Tihinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Claes Ikoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
Claus Jijriänäinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
Claus pesoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Clauus kosoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Clemett Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Clemett Jurffuainenn Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Clemett Larsson Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
Clemett Laurinpoica karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
Clemett Mannikainen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
Clemett Nicolai toijffuainen Sämingh, fol. 1
Clemett schriffare Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 23
Clemett toijffuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
Dauid Tamppinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Egidius luckoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Egidius Luckoin[en] Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Erich asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Erich Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
Erich dansk Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
Erich henrichinpoica Hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Erich Jaatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
Erich Johansson Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Erich Johansson Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Erich kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Erich Lappalainen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Erich Laurinpoica Meloinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Erich mettilinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Erich Muhoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Erich parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
Erich peiffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Erich persson Sämingh, kaijtais bij, fol. 26v
Erich philpuspoica Lemmettijnn[en] Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Erich Rautiainen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Erich Rautiainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
Erich Seppeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Erich Sinchoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Erich vekeueinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Erich vskinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Erich väkeueinen Sämingh, Moijbij, fol. 8
Eskill aijrikainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Eskill hamuinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Eskill Hauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Eskill karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Eskill Nicolasson Leskinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Frantz Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Greus auffuinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Greus greunpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Greus Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Greus holopainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Greus Kanckuinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
Greus kiskinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
greus kurikainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
Greus kurikainen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Greus kurikainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Greus Leskinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Greus partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Greus partainen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Greus poualinpoica Mickoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26v
Greus Pölläinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Greus Ringinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Greus staffansson kondiainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
hakuli Hackarainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
Hakuli hackarainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
hakuli Nousiainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Hannus Condiainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Hannus Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Hannus Hirffuoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
hannus Ihanuxenpoica Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
hannus ijlöinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Hannus Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
Hannus Jatinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Hannus Johansson Limatainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Hannus Johansson Luckoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Hannus Juffuoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Hannus Jurffeinon Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
Hannus Jurffuainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
hannus karialainen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
Hannus kondiainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
hannus kosoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Hannus Kossmainen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Hannus kuckoinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
Hannus Laurinpoica Immoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
Hannus Mickoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Hannus Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 28
hannus Nenoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
hannus Nousiainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Hannus Nousiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Hannus Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
hannus partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Hannus perinpoica Nauckarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Hannus philpusson Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Hannus pölieinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
hannus Pölläinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Hannus Ringinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
hannus Rodzalainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Hannus Sauckoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Hannus Soroinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Hannus suninpoica Luckoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Hannus vainikainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Hannus valdoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Hannus vckoinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Hannus vihauainonen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Hannus vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
hans Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
hans Hirffuoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
hans Michilsson Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Hans Torffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 47
Hans visanpoica polieinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
Harticha soruari Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Hartuick Laurinpoica soruainen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Hemmingh Sawolainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Henrich Aijrikainen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
Henrich andersson Hartuich Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Henrich andersson kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
henrich andersson Karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5v
Henrich andersson karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
Henrich antinpoica pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
henrich asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Henrich Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
Henrich Benttinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Henrich Cauppinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Henrich Condiainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Henrich Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
henrich hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Henrich Hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Henrich Hakulinenn Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
henrich halttuinenn Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
henrich haltuinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
Henrich haltuinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 49v
Henrich Haltuinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Henrich hamuinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
henrich Heijnoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Henrich heijnoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Henrich Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Henrich Henrichsson Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Henrich hijffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Henrich hirffuoinenn Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
henrich höffuöinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
henrich Jerffueleinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Henrich Johansson Leskinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 49v
Henrich Jopsson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Henrich kerffuinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
henrich kilpeleinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Henrich kockoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
henrich kolemainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
henrich Koockainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
Henrich korhoinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
henrich kosoinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
henrich kotilainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Henrich kuppi Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
henrich kuroinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
henrich Lappalainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Henrich Lappalainen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
henrich Laurinpoica Jijrginen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
henrich Laurinpoica Lippoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Henrich Laurinpoica Muhkoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
henrich Laurinpoica Siluandoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
Henrich Laurisson kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
henrich [Leskinen] Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
henrich Lostarinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Henrich Lostarinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Henrich Lostarinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Henrich lödönn Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Henrich Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
henrich Marttinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Henrich Mattinpoica terffuoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Henrich Mettuinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Henrich Michilsson heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
henrich Mickulainen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
henrich Monoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
Henrich Muhkainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 44v
Henrich Möckäinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
henrich Nicolai Karialainen Sämingh, fol. 1
Henrich Nicolasson Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Henrich Nicolasson kiskinenn Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Henrich Nirainen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Henrich ollinpoica Holopainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Henrich Ollinpoica Mähoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Henrich parckulainen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Henrich Pauckahainen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Henrich perinpoica Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
henrich perinpoica Jatinenn Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
Henrich perinpoica Sauckoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Henrich perinpoica tijnchinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
henrich perinpoica Turuinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
henrich pirskainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
henrich pitkein[en] Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Henrich poualinpoica hakulinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Henrich poualinpoica Ratikainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
henrich poualinpoica taijffuahainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Henrich Pulkinen Sämingh, Kosola bij, fol. 3v
Henrich pwstinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Henrich pärnäinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
henrich Reijseinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
henrich Remexinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
Henrich Remexinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Henrich Ringinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Henrich Rockainen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Henrich Rodzalainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Henrich Sauckoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Henrich Sihffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Henrich Siluandoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Henrich Siparinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Henrich Sorssa Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Henrich taskinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Henrich Tenhoinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
henrich Thomasson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
henrich timoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
henrich toijffuainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Henrich Tolffuainen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
Henrich torffuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
henrich turoinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 66
Henrich vanhainen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
henrich vepsseläinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Henrich vihauainoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Henrich vihauainoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
henrich vihauainonen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
hen[rich] viholainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
henrich viuhkoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Henrich vänäinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
henrick Johansson Lempiualkoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Henrick keukoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
henrick leskinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Henrick Marainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Henrick N[ilsson Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
henrick Pitkäinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Henrick Sopainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
höffua Jerffueleinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Ihannus Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Ihannus Tuhkuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Ihanus Jatinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Ihanus Olckoinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Ihanus Olckoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Ihanus paackinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Ihanuus Lippoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
Ingi magnuksenpoica kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Ingi perinpoica Sämingh, Kosola bij, fol. 4
Ioann Staffansson kockoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Ioann tolffuainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Jachim tönsson Sämingh, kaijtais bij, fol. 26v
Jacob auffuinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 28
Jacob ollin[poi]ca Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Jacob olssonn Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Jesper kuckoinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
Jesper Skoningh Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Joan antinpoica tijnckinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Joan auffuoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Joan Cauppinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Joan greunpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Joan hannus[son] Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
Joan Heijnoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Joan hertuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Joan kimoinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Joan Lahiainen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
Joan Laurinpoica kaijckoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Joan laurinpoica vckoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Joann Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Joann Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Joann antinpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Joann antinpoica Jaatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
Joann auffuoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Joann Cauppinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Joann Cauppinpoica kinnoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Joann Cauppinpoica Turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
Joann harmainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Joann henrikinpoica Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
Joann hijffuerinen Sämingh, kitula bij, fol. 40
Joann Hintzainen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Joann Hintzainen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
Joann Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
Joann Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Joann huhkainen Sämingh, kitula bij, fol. 40
Joann höffuöinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Joann Imoinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
Joann Johansson Sinckoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Joann Jurffeinon Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
Joann Jurffuakainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Joann Jöreninpoica Matinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Joann karppinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Joann kijllöinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
Joann kockoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
Joann kohoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Joann kombinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Joann Laurinpoica Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Joann Laurisson Repoinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Joann Lendoinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Joann Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Joann Leskinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Joann Luckoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Joann Luckoinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Joann Lödioinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Joann Maarainen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Joann Marttinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Joann Mondoinen Sämingh, Lamala bij, fol. 36
Joann Muldainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Joann paijainen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
Joann Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
Joann partzainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Joann pijrinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
Joann pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Joann pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 32
Joann poual[son] Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
Joann pulkinenn Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Joann Sauckoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 30v
Joann Sauolainen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Joann Sijrainenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Joann Sinckoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 28
Joann Sorssa Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Joann Tijckainenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Joann tijttainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Joann Toloinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Joann Toluainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Joann vifftinen Sämingh, Lamala bij, fol. 36
Joann visanpoica pijkoinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
Joann vlmainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Joan Pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Joan perinpoica hamuinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Joan perinpoica Matinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Joan perinpoica tijnckinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Joan pitkeinen Sämingh, Moijbij, fol. 8
Joan poual[son] partainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Joan pwstinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Joan Rodzalainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Joan Sakalainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Joan Siluandoinen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Joan Tickainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Joan Vdriainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Johan Lempiualkoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Johan Sauolainen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Jons Ollinpoica Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Joren karhinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Joren kotilainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Joren Monsson Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
Jorenn Ikeheimoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Juann Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Jöns andersson kasszoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Jöns Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
Jören asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 44v
Jören kopoinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Jören Kopoinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
Jören Mickulainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Jören Nilsson Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
Jörenn kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Jörenn Sigredsson Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Jören Ollinpoica Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
Jören vskinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Knutt antinpoica Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
knutt dansk Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
Knutt Ersson Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
knutt lostarinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Lasse Kardinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Lasse Larsson Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
Lasse Marcusson Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Lasse Nielsson Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16v
Lasse Tickainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Lauri Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Lauri ahmainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Lauri ahmainen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
Lauri andersson hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37
Lauri andersson karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
Lauri antinpoica Lauckaijnen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Lauri anttinpoica Hijffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Lauri asikain Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Lauri asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Lauri asikainen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
Lauri asikainenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Lauri Benttinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Lauri Erikeinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Lauri Haffuerinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Lauri Hakulinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 18
Lauri Hakulinenn Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Lauri Hannuksenpoica Siparinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Lauri Heickinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Lauri Heijckurinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Lauri henrichson pijlinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
Lauri Henrikinpoica Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Lauri hertuainen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Lauri hijffuerinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
Lauri hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Lauri Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Lauri Hulkoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Lauri Ikeheimoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Lauri Iloinenn Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Lauri Imoine[n] Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Lauri Inginpoica Sämingh, Moijbij, fol. 10
Lauri Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
lauri Jeskeleinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Lauri Johansson Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Lauri Johansson temoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Lauri kackinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
Lauri kaijpoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Lauri kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Lauri Kapaiackoinen Sämingh, Moijbij, fol. 10
Lauri keckoinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Lauri kelkainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Lauri kinainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
Lauri kockoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
Lauri kockoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Lauri kolemainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Lauri Korhoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Lauri kuiffualainen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Lauri kuiffualainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Lauri Kumiainen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
lauri kurkinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Lauri Lapueteleinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
Lauri Laucainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Lauri Lauckainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Lauri Laurinpoica Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Lauri Laurinpoica Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Lauri Laurinpoica Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 18
Lauri Laurinpoica kaijpoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Lauri Laurinpoica Kuckoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Lauri Laurinpoica partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Lauri Lehtoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Lauri Leskinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Lauri Leskinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
Lauri Lostarinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Lauri Lostarinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Lauri Lostarinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
Lauri Magnuksenpoica Kemppinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Lauri Matinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Lauri Mattinpoica Hiliakainen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Lauri mattinpoica matinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 43v
Lauri Meloinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Lauri michelson parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Lauri Michoinen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Lauri Mickoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Lauri Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
Lauri Mockoi Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
Lauri Monoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 3v
Lauri Mursoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
Lauri Mälikäinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Lauri Nicolai Hirffuoinen Sämingh, fol. 1
Lauri Nirainen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Lauri Nirkainen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Lauri Ollinenn Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Lauri Otinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
lauri partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Lauri partainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Lauri Pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Lauri perinpoica Sämingh, Moijbij, fol. 9
Lauri perinpoica Ratikainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Lauri perinpoica tijnckinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Lauri persson heickinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Lauri persson kuiffualainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Lauri persson Lehuoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Lauri Pesoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Lauri poualinpoica Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Lauri poualinpoica Soijckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Lauri poualsson Sallinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Lauri pulkinenn Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Lauri pöliäinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
Lauri Rautiainen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
Lauri Rautiainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
Lauri Rikoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
Lauri Ringinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Lauri Rockainen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Lauri Sallinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Lauri Sihffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Lauri Sorssainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
Lauri Staffansson kolemainen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Lauri staffansson partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Lauri tanninen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Lauri tanninen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Lauri Thomasson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
Lauri tilikainen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Lauri toijffuoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Lauri Toloinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Lauri tolpainen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Lauri Turoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
lauri turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
Lauri turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
Lauri vanhainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24
Lauri varoinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Lauri vauhkoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Lauri vdriainen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Lauri veneleinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
Lauri venäläinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Lauri vlmainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
Leto Laurinpoica Kuckoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Lucas Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Lucas Heijckurinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Lucas Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 28
Magnus Holopainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Magnus kettuinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Magnus kettuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Magnus Kituinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Magnus Korhoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Magnus Maarainen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Magnus Marainen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 52
Magnus Mattinpoica kinnoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Magnus Melikäinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Magnus Mettuinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Magnus Mickoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
Magnus Muldainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
magnus Nirainen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Magnus Nirainen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 63 v
Magnus perinpoica Kemppinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
Magnus perinpoica kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Magnus pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 32
Magnus pullioinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Magnus Sauckoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Magnuss Pulchinen Sämingh, Kosola bij, fol. 5
magnus vanhainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24
Marcus Karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5v
Marcus Monson Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Marcus Nicolai Massinen Sämingh, fol. 1
marcus partainen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
Marti Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Martti Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
Martti Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
Martti hapiainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Martti Henrikinpoica kuhkelinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Martti hertuainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Martti Hirffuoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Martti huhkainen Sämingh, kitula bij, fol. 40
Martti kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Martti kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Martti karhuinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 19v
Martti ketäuäin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Martti Luckoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Martti olckoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Martti poualsson Kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Martti Sijrainenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Martti vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Matti Ackainen Sämingh, Kosola bij, fol. 3v
Matti andersson hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37
Matti antinpoica Lauckaijnen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Matti Eroinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Matti Heijnoinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Matti henrichsson Ratikainen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Matti Henrikinpoica Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Matti hijppöinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Matti hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Matti Joaninpoica vänäinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Matti Kanckuinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
Matti kinnoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Matti kiskinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Matti kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
Matti Laurinpoica partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Matti Luckoinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Matti Lwckoin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39
Matti Matikainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Matti Mattiinpoica Hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Matti Mattinpoica Hauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Matti Mattinpoica terffuoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Matti Meloinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
M[a]tt[i] Michilinpoica Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
Matt[i] Moijlainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
Matti Mustoinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
Matti Nikoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Matti ollinpoica Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Matti ollinpoica partainen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Matti perinpoica Orauainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Matti poualinpoica Silainen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Matti poual[son] Ihalembinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Matti Pulkinen Sämingh, Kosola bij, fol. 3v
Matti Rautiainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
Matti Rossinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
Matti Rouhiainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
Matti Saha Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 66
Mattis andersson kosoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Mattis antinpoica Jaatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 12
Matti Sawolainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Mattis Condiainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Mattis Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
Mattis hauckainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Mattis Jatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
Mattis Johansson Lijmatainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Mattis karppinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Mattis Kituinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Mattis Lauckainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Mattis Lauckainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Mattis Mattisson Repoinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Mattis Mickoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Mattis Nicolasson Jurffuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5
Mattis partainen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
Mattis pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Mattis pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 30v
Mattis poualinpoica Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12
Mattis poualinpoica Siluandoin[en] Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Mattis Sihffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Mattis staffansson Kapaiackoinen Sämingh, Moijbij, fol. 10
Mattis Staffansson Mähöinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Matti Staffansson turpehinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Mattis terffuoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Mattis timberman Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Mattis tunnebindare Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Mattis Vdriainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Mattis venäläinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Matt[is] vesteinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Mattis vihauainoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Matti timoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Matti timoinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Matt[i] Torffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 47
Matti Vckoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Matti venäläinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Matt Quickainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Mattz Antinpoica Cauppinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Mattz Laucainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
Mattz Ollinpoica Sämingh, Kosola bij, fol. 4
matz hackarainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Michel antinpoika Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Michel henrickinpoica Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Michel Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Michel kaasinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Michel kähkoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
Michell Cauppinpoica Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Michell Condiainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Michel leskenpoica Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 66
Michell Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Michell Heijnoinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Michell Ikeheijmoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Michell Jatinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Michell kurkinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Michell Laurinpoica kerffuinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Michell laurinpoica tickainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
Michell pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 32
Michell Pitkeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Michell Skomakar Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Michell Turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
Michel Maarainen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Michel partainen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Michel perinpoica Ratikainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Michel Seppeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Michil Benttinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Michil Ikeheimoinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Michill Antinpoica Jatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1
Michill Janotuinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Michill kuroinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
Michill Laurinpoica Minanen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Michill Laurinpoica Packunainen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Michill olckoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Michill Ollinpoica kosoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 5
Michill paackinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Michill Parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
Michill petikin[en] Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Michill toijffuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
Michill vskinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Michil Mattinpoica Olkoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
Michil Mickoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
Michil parchinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Michil pelkeinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Michil Sopainen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Michil Toffuinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Mogns kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28
Mogns kituinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Mogns pullioinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Mogns Rockainen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
Mognus kardinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
Mons Laurinpoica Rikoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
Mons Möckäinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Mons partainen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Morthenn Canrattinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Morthenn Kerffuinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41
Morthen Siluandoinen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Nicolas Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Nicolas antinpoica Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
Nicolas antinpoica vauhkoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
Nicolas Cauppinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Nicolas Cauppinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Nicolas Cauppinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
Nicolas Condiainenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Nicolas Eroinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Nicolas Hapalainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Nicolas Henrichsson kakoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
Nicolas henrickinpoica Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
Nicolas Hiltoinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Nicolas Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Nicolas Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Nicolas ketäueinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
Nicolas korhoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Nicolas Korhoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Nicolas Lannitzainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Nicolas Lappalainen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Nicolas Laurinpoica Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Nicolas Lemmetijinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
Nicolas Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Nicolas Machoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Nicolas Martinpoica kamoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37
Nicolas Mickulainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Nicolas Möckäinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Nicolas Nousiainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Nicolas Ollinpoica vekeueinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Nicolas Parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
Nicolas Pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Nicolas poualinpoica olckoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Nicolas poualinpoica Olckoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43v
Nicolas Reuske Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Nicolas Sauolainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
Nicolas tijnckinen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
Nicolas torffuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Nicolas Torffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 47
Nicolas varoinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Nicolas Vilikainenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Nicolas visanpoica polieinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
Nicolas visanpoica Rautiainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
Nicolaus antinpoica Viliakainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Nicolaus kardinen Sämingh, Kosola bij, fol. 3v
Nicolaus kelkainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Nicolaus Leskinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Nicolaus Maarainen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Nicolaus Mondoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Nicolaus Nicolai Nauckarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1
Nicolaus Nicolainpoica Condiainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Nicolaus perinpoica Nauckarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
Nicolaus valdoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Niels Biorninpoica karhuinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 19v
Niels karpans Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16v
Niels karppainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16v
Niels Ringinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Niels Tolffuainen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
Nils Lostarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Nils viliakainen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Oleff kanckuinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Oleff Lauckainen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
Oleff persson Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Oleff poualinpoica Rijttere Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Oleff poualson tunninen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
Oleff Rennare Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
olli Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Olli antinpoica Tilikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
Olli anttinpoica Leskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
Olli anttinpoica Luttuinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
Olli asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Olli Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
Olli Benttinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
Olli greuspoica partainen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Olli Hackarainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
Olli Hakulinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
Olli Hakulinenn Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
Olli Haloinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Olli hanckainenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Olli Hauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Olli Heijckurinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Olli heijkieinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Olli heijkieinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Olli Heijkieinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41
Olli henrichsson Heijckurinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Olli henrichsson tolffuainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
olli henrickson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Olli henricksson heickinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Olli hijppöinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Olli Häijkieinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Olli Ikeheimoinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
olli Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Olli Immoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
Olli Issakainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 47
Olli Jerffueläinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
Olli Johansson Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
Olli Johansson Lijmatainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
Olli Johansson Pölleinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
olli Juffuoinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
olli Jurffuainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Olli Kaipoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
Olli Kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Olli karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Olli kehkoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
olli kerffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Olli kettueinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
olli kettuinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65
olli kettuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Olli ketäuäin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39v
olli kolemainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Olli kolemainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Olli kolemainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Olli kolemainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 66
Olli kossoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 8
olli kuckoinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
Olli Kumiainen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Olli kurkinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Olli Laijtinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
olli Lamainen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Olli lamainen Sämingh, kitula bij, fol. 40
Olli lauckainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Olli Lauckainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Olli Laurinpoica Jijrginen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
Olli Laurinpoica Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Olli Laurinpoika Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19
Olli Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Olli Lostarinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
Olli Luckarinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Olli Lwckoin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39
Olli Lödioinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
Olli Mackoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
Olli Markuspoica Rikoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
olli Mattinpoica Laijtinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
Olli Mattinpoica vatainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Olli Mattinpoica Viuhkoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Olli Michillinpoica kuroinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Olli Mi[hi]linpoica Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
Olli Monoinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Olli Muijoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
Olli mähöinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
Olli Mäkeleinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Olli Mälikäinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Olli Nicolai Kosoinen Sämingh, fol. 1
Olli Nicolasson Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Olli Nicolasson kuffuainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
Olli Noijsiainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
Olli Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
Olli olefsson Repoinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Olli Ollinpoica Condiainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Olli ollinpoica Hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Olli Ollinpoica kosoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 5
Olli ollinpoica Leijnäkeinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Olli ollin[poi]ca olkoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
Olli Ollinpoica Pulchinen Sämingh, Kosola bij, fol. 5
olli ollinpoica Tolffuainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Olli Ollinpoica Varoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Olli paijainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
Olli paldoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Olli panninen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
olli parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Olli partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Olli Pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Olli pellinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
olli perinpoica Karffuinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Olli perinpoica keteueinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
Olli perinpoica Lauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 43v
Olli perinpoica Mondoinen Sämingh, Lamala bij, fol. 36
Olli perinpoica pauckaheinen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
Olli perinpoica Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
Olli perinpoica Tolffuainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Olli pijlinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Olli ponninen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 28
olli poualinpoica kiuoinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
Olli poualinpoica Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Olli poualson Mustoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
Olli purtinenn Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Olli Repoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Olli Saijroinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
olli Sallinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Olli Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
olli Sauckoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
olli Seppeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Olli Siluandoinen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
Olli Skinnar Sämingh, Kosola bij, fol. 5
olli Sopainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
olli Sorssainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
Olli Tackunen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
Olli Taskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
Olli Tilikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
Olli toffuinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
Olli Toijffuainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Olli Toijffuoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
Olli Toloinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
Olli Tolpainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Olli Toluainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
Olli tonttinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Olli Tuhkuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
Olli tunainen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Olli Turoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
Olli valdoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Olli vckoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
Olli vckoinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38
Olli vilhoi Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Olli viliakainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Olli vätäinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
Olli vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
Olli vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
Oloff Jonsson Sämingh, Kosola bij, fol. 5
oloff Pitkäinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Olof Mattinpoica Laijtinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Oluff Siluandoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
oluff Siluennoinen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
oluff Toffuinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
peder heijckinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
peder huhkainen Sämingh, kitula bij, fol. 40
peder ollinpoica Hijffuerinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
peer pölijnenn Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
peer Taskinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
per Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
per Sämingh, Hapala bij, fol. 3
per Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
per Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
per andersson huhkainen Sämingh, kitula bij, fol. 40
per andersson kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
per andersson kuckoinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
per andersson tolffuainen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
per antinpoica Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
per anttinpoica Jatinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
per anttinpoica kuroinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
per anttinpoica mickainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
per Anttinpoica packunainen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
per anttinpoica Soijckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
per anttinpoica tolffuainen Sämingh, Hapala bij, fol. 3
per anttinpoica vatainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
per anttoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
per backarinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
per Benttinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
per Benttinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 56
per Bertilinpoica Sämingh, kitula bij, fol. 39v
per Clemetinpoica Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
per Clemet[son] Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7
per Condiainen Sämingh, Idelax bij, fol. 30
per Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
per Enekeinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
per Erffueheinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
per Erichinpoica heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
per Greusinpoica partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
per hackarainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
per Haffuerinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
per hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
per hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
per Hakulinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 52
per Halffuardinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
per halttuinenn Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50
per haltuinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
per hannusson Jurffeinon Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
Per hannus[son] Matinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
per Hatainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
per Heijnoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
per henrichinpoica Hakulinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
per henrichsson Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
per henrichsson Leskinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
per Henrichsson Varoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
per henrickinpoica kardinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
per henrickson haffuerinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 44v
per Henrikinpoica Sämingh, Moijbij, fol. 10
per henrikinpoica pijlinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
per henrikinpoica pussinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
per Henrikinpoica Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
per hijppöinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
per Hirffuoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
per ijlöinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
per Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
per Issakainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
per [Jaackoinen] Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
per Jerffueläinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
per Jijrieneinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
per Jijriänäinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
per Johansson Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
per Johansson karppainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
per Jutinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
per Kaipoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 30v
per kallioinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
per kardinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
per karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
per karffuinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
per karhinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
per Karhuinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
per Karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5v
per keckoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
per kemäräinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
per kerffuinenn Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
per keroinen Sämingh, Moijbij, fol. 10
per kettuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
per kituinen Sämingh, kitula bij, fol. 39
per koijckalainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
per kolemainen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
per Koockainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
per kosoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
per Kurkinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
per kuroinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
per Langinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
per Lappalainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
per Laurinpoica Sämingh, Moijbij, fol. 9
per Laurinpoica kosoinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
per Laurinpoica Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
per Laurinpoica Lippoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
per Laurinpoica Ratikainen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Per Laurinpoica Sistoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
per Laurinpoica tijnckinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
per Laurisson kardinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
per Leskinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
per Leskinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
per Lostarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2v
per Luckoinenn Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33
per långinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
per Magnusson kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
per marccusson tijnckijnen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
Per Marcuksenpoica Karialainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5v
per Martinpoica kaukoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
per Marttinpoica Limatainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
per Matinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
per Mattinpoica Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
per Mattisson taskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
per Meloinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
per Michilinpoica Ratikainen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
per Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
per Mihilinpoica turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
per Monoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
per Muijoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
per Mustoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
per Mutkons Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
per Mäkeleinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
per Nicolai kalloinen Sämingh, fol. 1
per Nicolai Rikoinen Sämingh, fol. 1
per Nicolai Silffuandoinen Sämingh, fol. 1
per Nicolai Simoinen Sämingh, fol. 1
per Nicolasson hirffuoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
per Niconpoica Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
per Niconpoica Cupiainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
per Nikulahainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
per Nilsson Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
per Niutainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
per Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
per Nousiainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
per Olkoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16v
per Ollinpoica Hiltoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
per ollinpoica kiuoinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
per ollinpoica Laijtinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
per ollin[poi]ca Lattuinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
per Ollinpoica launonen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
per ollinpoica Luckarinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
per ollin[poi]ca olkoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
per ollin[poi]ca ollinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
per ollinpoica parkulainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
per ollin[poi]ca putkoinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
per olli[npoi]ca Tolffuainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
per Ollinpoica vekeueinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
per ollin[poi]ca vlmainen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
per olsson Smidh Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
per otinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
per Otinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
per parchinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
per parchinenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
per parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
per pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
per perinpoica Sämingh, kitula bij, fol. 39v
per perinpoica hakulinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
per perinpoica Hauckainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
per perinpoica Hiltuinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
per perinpoica kardinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
per perinpoica kiliuinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
per perinpoica kolemainen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
per perinpoica komoinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
per perinpoica Moijlainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
per perinpoica Olckoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49
per perinpoica Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
per perinpoica Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
per perinpoica toijffuoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
per perinpoica Tolffuainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
per per[son] Juffuoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
per Pesoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
per pirinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
per pitkeinen Sämingh, Moijbij, fol. 8
per pitkeinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
per Pitkäinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
Per poualinpoica Imoinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
per poualinpoica Rahuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
per poualinpoica Ringinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
per poualinpoica tijnckinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
per poualinpoica Viuhkoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
per poual[son] likainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
per poualson Silffuandoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
per poualsson Kiliunen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
per poualsson Siluandoinen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
per pulckinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 33
per pulckinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
per putkoinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
per putkoinenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
per pölleinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Per pölleinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
per Pölläinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
perr Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
perr asikainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
perr Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
per Rautiainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
per Repoinen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34v
per Rikoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
perr Janotuinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
perr kemäreinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
perr kinnuinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
perr Lödioinen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
per Rodzalainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
per Roppoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 16v
perr peiffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
perr pellinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
perr Sauckoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 25v
Perr Timoinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
per Sauckoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 24
per Sauckoinenn Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
per Sijrainen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
per Siluandoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13
per Simoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5
per Sopainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
per Sorffuarinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
per Soroinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Per Staffansson Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
per staffansson Jatinenn Sämingh, Moijbij, fol. 10
per Staffansson Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36
per Staffansson timoinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
per Suninpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
per sunin[poi]ca Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
per Suninpoica pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
per talikainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
per Taskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
per tereueinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27v
per Tickainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
per Tilikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44v
per toijffuoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
per Toloinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
per turoinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 66
per turuinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
per vanhainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24
per vatainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
per vesterinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
per vihauainonen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
per viholainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
Per viliakainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
per visanpoica karkinen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
per visanpoica kellueinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
per vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 38v
philphus Simoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 5
Philpus antinpoica Lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
philpus haloinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
philpus Haloinenn Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
philpus Heijnoinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Philpus Henrichsson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
philpus Jeskeleinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
philpus Lempiualkoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
philpus Nauckarinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
poffual Hackarainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
poffual heijkieinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Poffual Ikäheijmoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
poffual Kerffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Poffual Kerffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41
poffual Laurinpoica Rikoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 1v
poffual Moijlainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
poffual Nicolai hannoinen Sämingh, fol. 1
poffual Nicolainpoica Condiaine[n] Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
poffual Nicolai siluandoinen Sämingh, fol. 1
Poffual Siluandoinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
poual Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
poual aijrikainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
poual antinpoica pirskainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
poual arffuidinpoica kinnoinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
poual aruidinpoica kinnuinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
poual asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
poual asikainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
poual Benttinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
poual bertilinpoica Rahuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
poual Cauppinpoica Immoinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
poual Cauppinpoica Immoinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
poual Hakulinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
poual Halikinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
poual hansson Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
poual harmainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35v
poual hetamies Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
poual Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
poual Ihannus[son] Remexinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
poual ijletijn Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
poual ijletijnn Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
poual ijletinn Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
poual Ikeheimonen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
poual Ikoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
poual Issakainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
poual Jijriänäinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
poual Johansson Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
Poual Johansson Lempiualkoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
poual Jurffeinon Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18v
poual Jurffuainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
poual karhuinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
poual keckoinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
poual keckoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
poual kehkoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
poual kettuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
poual kettuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
poual ketäueinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
poual kijllöinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
poual kiskinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
poual Koockainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
poual kopoinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55v
poual korhoinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51v
poual kosoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
poual kosoinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
poual kotilainen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58
poual kotilainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
poual kärckähänen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
poual kärkäheinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
poual Laurinpoica Benttinen Sämingh, Hiltula bij, fol. 23
poual laurinpoica Heijnoinen Sämingh, kaijtais bij, fol. 26
poual Laurinpoica Jatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
poual laurinpoica tijnckinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
pouall lippoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
poual Lostarinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Poual Lostarinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
poual Lucasson Roijseinen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
poual Machoinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
poual Marttinpoica Kaukoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
poual Matikainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
poual Matinen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
poual Mattinpoica Hiliakainen Sämingh, Moijbij, fol. 9v
poual meloinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54v
poual Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
poual Mihel[son] Sämingh, Hapala bij, fol. 3
poual Moijlainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46v
poual Mondoinen Sämingh, Lamala bij, fol. 36
poual muijnoinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
poual Muijoinen Randasalmi, Twssmäki, Vaher Mäki bij, fol. 48v
poual Mursoienen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16v
poual Mähöinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
poual Nicolai kiskinen Sämingh, fol. 1
poual Nirkainen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
poual Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
poual Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53v
poual Ollinpoica Holopainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45v
poual ollinpoica Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
poual ollin[poi]ca kemäreinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52v
poual ollinpoica Launoinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
poual ollinpoica Ringinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 56 v
poual ollinpoica tijckainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
Poual Parffuiainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
poual partainen Sämingh, Moijbij, fol. 8v
poual perinpoica Huijanen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57
Poual perinpoica kerffuinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 25
poual perinpoica Nauckarinen Sämingh, Hapala bij, fol. 2
poual perinpoica Parffuiainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 66 v
poual perinpoica taskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
poual perinpoica tijckainen Randasalmi, Randasalm, Lautakotalan bij, fol. 65v
poual perinpoica toijffuainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
poual pirskainen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
poual pirskainen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
poual Pitkäinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61
poual polsson Partainen Sämingh, kerinemi bij, fol. 36v
poual poualinpoica kosoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12 v
poual poualinpoica turuinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68
poual poualson Limatainen Sämingh, Lindusalo bij, fol. 34
poual poualsson Inginenn Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 43
Poual pulchinenn Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
poual Reijseinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
poual Roppoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
poual Roppoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
poual Rossinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67 v
poual Sallinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, heijnäuesi bij, fol. 45
poual Sauolainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
poual seppe turuinen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
poual Sijrainenn Sämingh, kokonsari bij, fol. 17 v
poual Simonpoica Luckarinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
poual Sopainen Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij, fol. 67
Poual Sopainen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
poual Sorssainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 62
poual staffansson Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
poual tackuinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
Poual Tackuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 41v
poual Tarkinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
poual Tihinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 46
poual tijnckijnen Sämingh, Kosola bij, fol. 4
poual timoinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
poual Toijffuainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
poual toijffuoinen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
poual tolffuainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20
poual Tolpainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
poual Turoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
poual turuinen Randasalmi, Randasalm, Varkaus bij, fol. 62 v
poual turuinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69
poual vanhainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24
poual vauhkoinen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59v
poual vätäinen Sämingh, kuhataipala bij, fol. 37v
pouffal kiffuen Rauta Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47v
Rossi Kurkinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63
Rossi lamainen Sämingh, Lamala bij, fol. 35
Rossi Mickoinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 29
Rossi Pelkoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Rossi toijffuainen Randasalmi, Keriharia, Hapa taijffual bij, fol. 59
Rossi turdinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Sigre Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Sigred gresson Sämingh, Hiltula bij, fol. 23 v
Sigred Jaackoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Sigred Laurinpoica Jijrginen Sämingh, Hapala bij, fol. 10 v
Sigred Mickulainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16
Sigred Mälikäinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31
Sigred Siffuoinen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Sigred vepsseläinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64
Siluester Nousiainen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
Simon knutsson Sihffuoinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22
Simon Mattinpoica Luckoinen Sämingh, Ninisalo bij, fol. 33v
Simon Mortensson Sämingh, kaijtais bij, fol. 26v
Simon Rodzalainen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Simon Sakalainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 19v
Sixtus Laurinpoica Sistoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Osikonn Mäki bij, fol. 42
Staffan Sämingh, Kosola bij, fol. 4v
Staffan Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Staffan Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Staffan haloinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Staffan Heijckurinen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Staffan Imoine[n] Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 21v
Staffan Janotoinen Sämingh, kokonsari bij, fol. 17
Staffan Janottoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 14
Staffan Jatinen Sämingh, Hapala bij, fol. 11
Staffan Jatinen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Staffan Joaninpoica Mähoinen Sämingh, Idelax bij, fol. 29v
Staffan Johansson kopoinen Randasalmi, Keriharia, Hosijos Rannan bij, fol. 57v
Staffan karppinen Sämingh, Joutzen mäki bij, fol. 22v
Staffan Koockainen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6
Staffan kopoinen Randasalmi, Keriharia, Hako Jerffuen bij, fol. 58v
Staffan kähkoinen Randasalmi, Twssmäki, pietilei bij, fol. 52
Staffan Laackoinen Sämingh, Moijbij, fol. 10
Staffan Lauckainen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15
Staffan Marainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Staffan Mickoinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 26v
Staffann Hackarainen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
Staffann Johansson kopoinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 70
Staffann Michelinpoica Nuppoinen Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi, fol. 64 v
Staffann Reijseinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60
Staffann Sallinen Randasalmi, Randasalm, Sijäisen bij, fol. 68 v
Staffan perinpoica Ikeheimoinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 63 v
Staffan poualson Taskinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
Staffan Reijsäinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 13v
Staffan Roppoinenn Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
Staffan Sallinen Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij, fol. 62 v
Staffan taskinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
Staffan Timoinen Randasalmi, Keriharia, Tijnaman Virran bij, fol. 60v
Staffan Toijffuainen Sämingh, Moijbij, fol. 9
Staffan tolffuainen Sämingh, Haukinemi bij, fol. 18
Staffan Tolffuainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 20 v
Staffan vesterinpoica Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 6v
Suni antinpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14v
Suni hamuinen Sämingh, kerinemi bij, fol. 37
Suni Kossmainen Randasalmi, Twssmäki, Haltula bij, fol. 50v
Suni Laurinpoica Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 49v
Suni Laurinpoica Hirffuoinen Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 14
Suni purtinen Randasalmi, Twssmäki, kolkon taijffual bij, fol. 51
Suni tirroinen Randasalmi, Keriharia, Melitijlän bij, fol. 55
Suni tirroinen Randasalmi, Keriharia, kerisalon bij, fol. 55
Thomas Sämingh, Hapala bij, fol. 11v
Thomas Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Thomas henrickinpoica seppeinen Sämingh, Otauanemi bij, fol. 24v
Thomas Hijppoinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, kitula bij, fol. 41
Thomas Johansson Haloinen Sämingh, Telalaxi bij, fol. 27
Thomas kaukoinen Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij, fol. 69 v
Thomas ketäuäin[en] Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Thomas kijllöinen Randasalmi, Twssmäki, Twssmäki bij, fol. 53
Thomas koiroinen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
thomas kolemainen Randasalmi, Keriharia, Varkaus bij, fol. 61v
Thomas Lannitzainen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Thomas Laurisson Hatainen Sämingh, Rokonemi bij, fol. 28 v
Thomas Mattisson kosoinen Sämingh, kulenoijsen bij, fol. 12
Thomas Mondoinen Sämingh, Serkilax bij, fol. 31v
Thomas Olckoinen Randasalmi, Twssmäki, Laijun bij, fol. 48v
Thomas peiffuinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij, fol. 42v
Thomas persson Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, vahersalo bij, fol. 44
Thomas pijlinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 47
Thomas pitkeinen Sämingh, Moijbij, fol. 8
Thomas Tihinen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij, fol. 48
Thomas Tolpainen Sämingh, Toluan Nemi, fol. 21
Thomas vekeuein[en] Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 15v
Thomas venäläinen Sämingh, Roko Jerffui bij, fol. 7v
Thomas viuhkoinen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
Thomas volmarson Sämingh, Kosola bij, fol. 3v
Tomas Asikainen Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Randasalo bij, fol. 45v
Tomas vänäinen Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij, fol. 54
Visa Sopainen Sämingh, kitula bij, fol. 39v
volmar Jurffuainenn Sämingh, Phihlaianemi bij, fol. 16