Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

fol. 15v

vkon murron ma, Suren soon siw om både sidor, Salko Jerffuen pää, Halmeh sari, Mändij sari, varpaisen pää

4{Matti antinpoica}
{Lauri antinpoica}
{antti antinpoica}[=]{Lauckaijnen

Itt sticke aff laukaijsen salo, Itt sticke tillimalaxi, Itt sticke aff Rita aho, Itt sticke aff vkon murdo, Itt sticke aff kangas salo, Itt sticke aff Cauppi lahen mäki, Itt sticke aff kockoisen sari, halff aff Pitke aho

4Thomas vekeuein[en] som per Niconpoica köpte ifron honom

Itt sticke aff kesemesari, Itt sticke aff koijran salo, Itt sticke aff pihlaia nemi, Itt sticke aff heta peldo vedh pellossalo

8{Greus }
{Joan }[=]{greunpoica}
{Joann antinpoica}
{Michel antinpoika}[=]{Hirffuoinen

Itt sticke aff pihlaia nemen nene, Rihen kiffuen mäki, Itt sticke aff Hapia Niska mäki, Tolka Jerffuen ma, Itt sticke aff aho loto Jerffuen ma, Itt sticke aff Hirffuolan ando sari

8{Bengt vskinen

Itt sticke aff Loijkan sari, vohlaierffuen ma, hirffui Jerffuen pä, halff aff pitke lahen Nijttu, aff aff tijhinn aho, pirti mäki halff och half aff vaher mäki, kermes lampi, känin nemi, louhteen ma, en tridie dell aff lummes ahon ma, thette som ettstruchet [?] är, thet är giorgt mz falskheett och bör stå, stadigdt och fast bliffue