Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

fol. 57

8Joann pijrinen

Itt sticke kotkann Lahenn peldo, Itt sticke aff Leue Lahen aho, kallio aho, kostiann hariuv, Mustan oijan sijffw, Staffanaijsenn mäki, Sauna nemen ma, Begieradh aff Gödich Finche kotkadt lahenn sijffw, kostiann hariw, hijskallion sijffw, kesä teen aho, Mändij salon etele pä, Roko laxi, kallelan loto, karialann sarij, kassoinen laxi, Rasin mäki, Heinä aho, kota aho, Meruen lahenn Randa

2poual perinpoica Huijanen

Halff aff Ringin peldo, Halff aff Halla aho, Itt sticke aff Muijo aho, halmeh mäenn peijffue poli, Begieradh aff Gödich Finche hijki löulijnn luhta, Nottiloun luhta, honga hariuv luhta, koijra lahenn korffua, lipen soon sijffw, Merffuen Joenn sijffw, Merffuen Jerffuenn pä, koijra sarenn peijffue rannan kareck, tohi salmen korffua, tahko hariun kaijnalo aff huilken Jordh och engh eger halff parten

6per ollinpoica kiuoinen
{antti}
{per}[=]{Karhuinen

Taijffual lamin taws, Swren soon sijffw, karhun ma, pilka teenn ma, Joros lammin pä, Hangas kangas

4olli poualinpoica kiuoinen

valuatus nemi, Jerffuen tavs, kaijsla hariw, Sika aho

9Joann paijainen

Itt sticke aff Toffuinen peldo, Itt sticke aff Sari Jerffuen ma, Itt sticke aff Salmen korffua, Itt sticke aff hettenn aho, Begieradh aff Gödich Finche lahna lahen Roko kangas, lahna lahen soo saares, kotkan mäki, vohi sarij, Suri sari, Suri kangas, Säxi Jerffuen päste kallio aho, parsias soon sari, Silda oijan ma, Rahka soon sijffw, valkian Jerffuen taijffual, Rijtoij kangas, pienen lammin aho, koijran Lambi, haijkonn kareck, Soon pä, Ritoij karech, Hapoij sari, tenhijen salon peijffue Randa, Jenis saren, Runan Luhta, musta sari, honga sari, kermes luhta, taskin kareck ther aff eger halff partenn olli Mattinpoica Laijtinen, Begieradh aff Erich Arffuidzssonn Takon salon peijue randa, Randa kangahan teus, haijsouan Joen ma