Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

fol. 69

Siette tijend som äer aff voijnsalmi bij

{poual}
{Lauri}[=]{turuinen

Mäten peldo, pijkälä aho, tarffuin Nemi, pitke Nemi, tuhan lahen elo peldo, husalo, viholon sarij, huhti sari, Begieradh aff Gödich Finche lika Rönä, kuiffua hapiann luhta, kiukahan salo, Lehuonn toijffuiaijsen ma, Nini messe, Begieradh lauri turuinen aff Erich Arffuidzssonn worikkwan aho, Lehto kiuckahann aho, pijsari, Sauna Lammen sw sares, Sallisenn halmeh, aren Nijttu, lahen pohia, Mäkie saren Luhta

7Hakuli hackarainen

Itt sticke aff peldo selke, kinnon aho, Itt sticke aff korffuon pohia aho, Itt sticke aff vahualahen pohjias, Itt sticke aff Saui aho, Itt sticke aff hosijas aho, Itt sticke aff vehnä aho, Itt sticke aff kohisouann aho, Begieradh aff Gödich Finche lijasten luhta, vaija Lahen luhta hans kiop Jordh kaukoijsen peldho, koijffw Jerffuenn etele pä, polui Jerffui, Serki Jerffuenn pohias pä

7{per Mihilinpoica turuinen
{Joann Imoinen

Itt sticke aff Laman aho, Itt sticke aff kokan salo, Itt sticke aff heuos sarij, Remeijnn Nemi, huhti mäki, Suren soon peij [uä pooli] polkönn Nemi, Rijnän Nemi, torni mäki, Condia sarij, virran Nemi, vkonn aho, Begieradh aff Gödich Finche vehmas Jerffuen mäki, soo sares, Tauin Nemi, pijtärä Joennn sijffw, Begieradh aff Erich Arffuidzssonn Metänn luhta, vasicko saren luhta, pölkö Nemen luhta, Lamboij sarij aff Rawa laxi, Joutzen nemen teus Randa, hapio saren luhta, Hermen saren etele pä, lambo kareck, Joutzen Lahen Luhta, petkell saren luhta, korteh saren luhta, tetri saren luhta, Ihannuxen Nijttu, Rönän sari

4per vesterinen

Hepo Jerffui, Pölien sari, Mäki aho, torni taijffuall, Rönän Lahen pohia, Heta Joenn sw, Nijttu kareck