Käyttöohje

Kielitaulukon selityksiä

Taulukossa Kielten nimet ja latinaistukset luetellaan Nimet-taulukossa käytetyt kielten kansainväliset lyhenteet eli kirjaintunnukset (ISO 639) sekä niitä vastaavat kielten suomen- ja englanninkieliset nimet. Sarakkeesta Käytetty latinaistus selviää, millä tavoin paikalliset nimet (endonyymit) on tarvittaessa siirretty vieraasta kirjoituksesta omaamme eli latinaiseen kirjoitukseen. Ohjeena on, mikäli mahdollista, noudatettu YK:n paikannimikonferenssien suosituksia.

Suomalaisissa latinaistuksissa nimien ääntämys perustuu likimain suomen kielen ääntämykseen.

Venäjänkieliset nimet on latinaistettu noudattaen vastaanottajakielten kansallisia latinaistuksia. Suomen kielessä on noudatettu kansallista standardia SFS 4900. Englannin kielessä on käytetty Yhdysvaltain paikannimilautakunnan (BGN) suositusta seuraavin yksinkertaistuksin: 1) iy → i ja yy → y, 2) ay, ey, oy, uy → ai, ei, oi, ui ja 3) (') ja (") jätetään merkitsemättä.

Plusmerkki (+) kiinalaisten endonyymien kielilyhenteiden välissä ilmaisee, että nimissä on eri tavoin latinaistettuja osia. Esimerkiksi nimen Mongolian ylänkö kohdalla endonyymisarakkeessa merkintä ”Mongol Gaoyuan mn + zh” tarkoittaa, että Mongol on latinaistettu mongolista (mn) ja Gaoyuan kiinasta (zh); kokonaan kiinasta latinaistettuna nimi on Menggu Gaoyuan. Latinaistus Mongol Gaoyuan on Kiinassa virallinen.

Saksan ß on korvattu ss:llä.


Sivun alkuun