Taustaa

Aiempia paikannimioppaita

1933
Kokoelma ulkomaiden paikannimiä. Helsinki: Ulkoasiainministeriö. [Työssä avusti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran lisätty kielitieteellinen valiokunta.]

1945
M. Airila (toim.). Vierasperäiset sanat: ääntämisen ja oikeinkirjoittamisen ohjeluettelo. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Sisältää osion ”Vieraat paikannimet” s. 22–24 ja luettelon ”Paikannimet” s. 150–172. Alkulauseesta: ”Paikannimien luettelo perustuu fil. kand. Martti Niinivaaran toimittamaan, v. 1933 julkaistuun ’Kokoelmaan ulkomaiden paikannimiä’. Tätäkin luetteloa, joka toimitettiin ulkoasiainministeriön pyynnöstä, on tässä sekä karsittu että kartutettu.”]

1969
Suomen Nimiarkisto ja Suomen Maantieteellinen Seura. Luettelo sovinnaisista ulkomaiden paikannimistä. Terra 81, paikanniminumero (toim. Kerkko Hakulinen), s. 60–93. Helsinki: Suomen Maantieteellinen Seura.

1973
Ulkomaiden paikannimiä. Teoksessa Nykysuomen laitos (toim.), Nykysuomen sivistyssanakirja: vierasperäiset sanat, s. 446–462. Helsinki: WSOY. [Nykysuomen laitos on entinen Suomen Akatemian kielitoimisto. Alkusanojen mukaan luettelo on tarkoitettu korvaamaan M. Airilan 1945 ilmestynyttä luetteloa Vierasperäiset sanat. ”Luettelon pohjana on kahdesta keskikoulun maantiedon oppikirjasta poimittu nimistö, ja sitä on täydennetty ja tarkistettu eri lähteistä. Tärkeä on ollut varsinkin Terra-lehdessä 1969 julkaistu 'Luettelo sovinnaisista ulkomaiden paikannimistä'.” Varsinainen toimitustyö: Arvo Keinonen ja Silva Sola, avustajina Jouko Vesikansa ja Ritva Salonen.]

1976
Maiden nimien tunnukset. Standardi SFS 3481. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. [Standardissa otetaan kantaa myös maiden nimien oikeinkirjoitukseen, asiantuntijaeliminä Suomen Maantieteellinen Seura, Suomen nimiarkisto ja Nykysuomen laitoksen kielilautakunta.]

1978
Maiden nimet. Kielikello, nro 8 (täydennetty laitos), s. 24–30. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

1980
Jouko Vesikansa. Ulkomaiden paikannimet. Nykysuomen oppaita 5. Helsinki: WSOY.

1982
Martti Kahla (vast. toim.). Neuvostoliiton paikannimet: valikoima Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton paikannimistöä – oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 19. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

1983
Kerkko Hakulinen. Maailman paikannimet: oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Otava. Uusittu laitos 1996.

1987
Eeva Maria Närhi (toim.). Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 48. Helsinki.

1992
Olavi Koskinen (vast. toim.). Nykysuomen tietosanakirja 2: maat ja paikat. Helsinki: WSOY.

1994
Närhi, Eeva Maria (toim.). Maiden nimet kuudella kielellä: suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 77. Helsinki.

2000
Sirkka Paikkala – Saara Welin (toim.). Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet. [Verkkosivu. Sivua ylläpitävät Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuollon asiantuntijat.]

2003
Saara Welin (toim.). Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Kielenkäytön oppaita 4. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

2006
Kerkko Hakulinen. Paikannimet. WSOY sanakirjat. Helsinki.

Pirjo Mikkonen – Martti Kahla – Ida Kempinen – Anna Charnaya (toim.). Venäjän federaation paikannimiä: oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Kielenkäytön oppaita 6. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

2009
Sirkka Paikkala (vast. toim.) – Minna Salonen (toim.). Maiden nimet seitsemällä kielellä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 25. [Jatkuvasti päivitettävä aineisto.]

2011
Kimmo Granqvist – Sirkka Paikkala. Kreikan paikannimet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 27. [Jatkuvasti päivitettävä aineisto.]

2012
Jukka K. Korpela. Vierasnimikirja: vierasperäisten nimien kirjoittaminen. Helsinki: RPS-yhtiöt.

2013
Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala. Pariisista Papukaijannokkaan – Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

2016
Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset. Osa 1: Maiden nimien tunnukset. SFS-EN ISO 3166-1. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Vahvistettu 1.9.2014.


Sivun alkuun