Taustatietoa

Suomi–kurmandži-sanakirja on laadittu Kotimaisten kielten keskuksessa. Tietoa sanakirjan taustoista, toimittamisesta, lähteistä jne. on koottu kotus.fi-sivustolle.

Suomi–kurmandži-sanakirjaan viitataan seuraavasti:

Suomi–kurmandži-sanakirja. 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 57. URN:NBN:fi:kotus-201841. Päivitetty 11.12.2020 [viitattu xx.xx.xxxx]. Saatavissa ­https://kaino.kotus.fi/kurmandzi/.

Sana-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja www-osoitteella.
Viittauskelpoisen linkin artikkeliin voi kopioida kunkin artikkelin lopussa olevasta Linkki artikkeliin-kuvakkeesta.