Lukuohjeet

Suomi–kurmandži-sanakirjassa on

 • 28 267 suomenkielistä hakusanaa
 • kaikilla hakusanoilla kurmandžinkielinen vastine tai vastineita
 • tietoa siitä, miten suomenkielinen sana taipuu tai miten se äännetään
 • esimerkkejä siitä, miten sanaa käytetään.

Sanakirja on responsiivinen. Se tarkoittaa, että sanakirjaa on helppo käyttää puhelimella, tietokoneella ja tabletilla. Tämän ohjeen esimerkkien kuvat ovat tietokoneen näytöstä.

Hakusana

Sana-artikkelissa on ensin suomenkielinen hakusana. Hakusana on kirjoitettu muuta tekstiä isommilla kirjaimilla.

Hakusanan muoto

Sanakirjan hakusanat ovat tavallisesti perusmuodossa. Verbien perusmuoto on infinitiivi, kuten antaa, itkeä, tulla, syödä, siivota. Substantiivien, adjektiivien, pronominien ja numeraalien perusmuoto on yksikön nominatiivi, kuten auto, idea, hyvä, se, kaksi. Joskus hakusanana on monikkomuoto, kuten sakset, häät. Joskus hakusanan perässä on tieto ”tav. mon.” eli tavallisesti monikossa tai ”us. mon.” eli usein monikossa, esimerkiksi liikennevalo, presidentinvaali.

Hakusanana yhdyssana

Kun hakusanana on yhdyssana, sen osat ovat näkyvissä hakusanan alla pystyviivalla | erotettuina.

Numero hakusanan edessä

Joidenkin hakusanojen edessä on numero (1., 2. tai 3.). Numero hakusanan edessä kertoo siitä, että kyseessä on homonyymi eli sana, joka kirjoitetaan samalla tavalla toisen sanan kanssa, mutta jolla on eri merkitys, esimerkiksi 1. kuusi 'puu' tai 2. kuusi 'lukusana'.

Erityistä hakusanoista

Hakusanoina on myös

 • lyhenteitä: sanan tapaan luettavia (EMU) tai kirjaimittain luettavia (DVD)
 • paikannimiä (mantereita, meriä, järviä, jokia, saaria, vuoristoja, valtioita, pääkaupunkeja)
 • kansainvälisiä järjestöjä tai Euroopan unionin toimielimiä, kansainvälisiä tuomioistuimia tai sopimuksia
 • suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvia nimiä (Kela)
 • julkisten paikkojen nimiä (Arkadianmäki)
 • suomalaisten juhlapäivien nimiä (Kalevalan päivä).

Tieteelliseen nimistöön kuuluva eläimen ja kasvin tieteellinen nimi on sana-artikkelissa hakusanan alla kursivoituna.

Sivun alkuun

Sanan taivuttaminen

Hakusanan oikeassa yläkulmassa oleva koodimainen merkintä (yläindeksi) viittaa sanan taivuttamiseen. Yläindeksissä käytetään numeroita, tähtimerkkiä ja kirjaimia.

Numero yläindeksissä. Numero hakusanan oikeassa yläkulmassa viittaa Kielitoimiston sanakirjan taivutustyyppitaulukkoon.

Tähti yläindeksissä. Taivutustyyppiä kuvaavan numeron jäljessä oleva tähti osoittaa, että sana on astevaihtelun alainen.

Kirjain yläindeksissä. Numeron ja mahdollisen tähden jälkeinen kirjain hakusanan oikeassa yläkulmassa viittaa Kielitoimiston sanakirjan astevaihtelutaulukkoon.

Sivun alkuun

Sanaluokka

Hakusanan jälkeen sana-artikkelissa on tieto sanan sanaluokasta (substantiivi, adjektiivi, pronomini, numeraali, partikkeli, verbi). Sanaluokkaa määrittelevä sana on kirjoitettu kursiivilla.

Sivun alkuun

KS = linkki Kielitoimiston sanakirjaan

Sanaluokasta kertovan tiedon jälkeen sana-artikkelissa on lyhenne KS. Lyhenne toimii linkkinä Kielitoimiston sanakirjan vastaavaan sana-artikkeliin. Sanakirjassa on myös sellaisia hakusanoja, joita ei ole Kielitoimiston sanakirjassa, ja silloin linkkiä ei ole.

Sivun alkuun

Vastine(et)

Hakusanoille annetaan kurmandžinkielisiä vastineita. Vastineet ovat mustaa lihavoitua tekstiä, ja niiden välissä on pilkku.

Selittävä(t) vastine(et). Jos hakusanalle ei ole olemassa kurmandžinkielistä vastinetta, hakusanan merkitys esitetään selittävällä vastineella.

Selittävä vastine voi olla myös varsinaisen vastineen jäljessä. Tällöin se tarkentaa vastineen sisältöä.

Sivun alkuun

Merkitysryhmä(t)

Hakusanan eri merkitykset on erotettu toisistaan numeroilla.

Sivun alkuun

Sanan käyttöalaa kuvaavat lyhenteet

Sana-artikkeleissa käytetään lyhenteitä kertomassa siitä, mikä on sanan käyttöala. Lyhenteet on kirjoitettu sana-artikkeleihin kursiivilla.

Sana tai ilmaus voi olla

 • erikoisalan kieltä (tekn., lääk., mus. jne.)
 • arkikieltä (ark.) tai ylätyyliä (ylät.)
 • sävyltään halventavaa (halv.), leikillistä (leik.) tai vanhentunutta (vanh.).

Tällaiset tyyliin liittyvät käyttöalamerkinnät viittaavat ennen kaikkea suomenkieliseen hakusanaan. Lyhenteiden suomen- ja kurmandžinkieliset merkitykset esitetään lyhennetaulukossa.

Sivun alkuun

Esimerkkejä sanan käytöstä

Sana-artikkeleissa on esimerkkejä hakusanoina olevien sanojen käytöstä. Esimerkit ovat sekä suomeksi että kurmandžiksi.

Esimerkit valaisevat sanan merkitystä sekä sen tyypillisiä lause- ja käyttöyhteyksiä. Esimerkit ovat joko vaillinaisia lauseita (hauska juttu, laitteen käyttöohjeet, piirretty elokuva) tai kokonaisia lauseita (kirjoitin kirjeen käsin, tuulee kovaa, minkä hintainen tämä on?, älä konstaile vaan syö!).

Esimerkeissä näytetään tavallisimmat rektiot eli se, missä muodossa siihen kytkeytyvien muiden sanojen pitää olla (se kiinnostaa minua kovasti, kuuntelimme kaunista musiikkia, avaatko minulle oven?). Esimerkeissä on käytetty eri persoona- ja aikamuotoja sekä tapaluokkia. Koska esimerkit ovat yksinkertaisia, niitä on tarvittaessa helppo muuntaa eri persoona- tai aikamuotoihin.

Sivun alkuun

Ääntämisohje

Sana-artikkelissa on ääntämisohje, jos sana äännetään toisella tavalla kuin kirjoitetaan. Ääntäminen esitetään hakusanan jäljessä hakasulkeissa. Jos sekä kirjoitusasun mukainen että siitä poikkeava ääntäminen ovat mahdollisia, sana-artikkelissa esitetään molemmat tavat: esimerkiksi beige [beige t. beež].

Ääntämisohjeissa noudatetaan seuraavanlaista merkintätapaa:

ŋäng-äänteen merkki, esim. doping [doupiŋ]
šsoinnittoman suhuäänteen merkki, esim. charterlento [š-]
zsoinnillisen s:n merkki, esim. blues [bluus t. bluuz]
žsoinnillisen suhuäänteen merkki, esim. collegepusero [kolidž-]
əe:tä ja ö:tä muistuttavan vokaalin merkki, esim. catering [keitəriŋ]
wv:n ja u:n välisen äänteen merkki, esim. hardwear [haadweə(r)]
~vokaalin nasaalisuuden merkki, esim. genre [genre t. žããr]
xrajakahdennuksen merkki, esim. kai [kaix t. kai]
´painon merkki pääpainollisen tavun vokaaliaineksen jäljessä, esim. cappuccino [kapputšii´no]
pitkänä ääntyvä vokaali on merkitty kahdella kirjaimella, esim. fleece [fliis].

Sivun alkuun

Sanakirjassa käytettävät lyhenteet

alat.alatyylissäargo
amm.ammattinimikenavê pîşeyan
anat.anatomia, anatominenleşnasî
ark.arkikielessäzimanê devkî
astrol.astrologiabircên felekê
biol.biologiabiyolojî
el.eläintiedeheywannasî
eläinlääk.eläinlääketiedetiba heywanan
ent.entinenberê
erisn.erisniminavê taybet
farm.farmakologia, farmasiadermannasî
fil.filosofiafelsefe
fon.fonetiikkadengnasî
fys.fysiikkafizîk
fysiol.fysiologiabedennasî
geol.geologiajeolojî, axnasî
geom.geometriajeometrî
halv.halventavaheqaretî
hist.historiadîrok
ilm.ilmailuhewagerî
ilmat.ilmatiedehewanasî
jne.ja niin edelleenû her wek din
kasv.kasvitiedegiyanasî
kem.kemiakîmya
kiel.kielitiedezimannasî
kirjap.kirjapainoalaweşangerî
korttip.korttipelitpapazanê, îskambîl
kosmet.kosmetiikkakozmetîka
kuv.kuvakielessä, kuvallisestimecazî
kuvat.kuvataiteetnîgarvanî
käs.käsityötdestkarî
last.lastenkielessä, lapsille puhuttavassa kielessäzimanê zarokan
leik.leikillinen, leikillisestihenekî
liik.liikealabazirganî
lyh.lyhennekurtkirin
lääk.lääketiedetib, bijîşkî
maant.maantiedecografya
maat.maatalousziraet
mat.matematiikkamatematîk
mer.merenkulkuderyavanî
mon.monikko, monikossapirhejmar
mus.musiikkimuzîk
myt.mytologiadastannasî
oik.oikeustiedehuqûq
opt.optiikkabînahî
pol.politiikkasiyaset
psyk.psykologiaderûnnasî
rak.rakennusalaavakirin
rautat.rautatiealarêhesin
ruok.ruokatalous, ruoka-alaxwarin
sähk.sähköala, sähkötekniikkaelektrîk
slg.slangissazimanê kolanan
sosiol.sosiologiacivaknasî
sot.sotilasalaleşkerî
t.taiyan
taipum.taipumatonneçembar
tal.taloustiede, talouselämäaborî
tav.tavallisestiadeten
tekn.tekniikka, tekninenteknîk
tekst.tekstiilialacilûberg
teletekn.teletekniikkateleteknîk
tietotekn.tietotekniikkakompûternasî
tilastot.tilastotiedestatistîk
tms.tai muuta sellaistayan tiştekî wisa
täht.tähtitiedestêrnasî
urh.urheiluspor
us.useinbi piranî
usk.uskonto, uskonnollisessa kielenkäytössädiyanet
valok.valokuvauswênegirî
vanh.vanhentunutkevnbûyî
vars.varsinkinbi taybetî
yks.yksikkö, yksikössäyekhejmarî
ylät.ylätyylissäawayê edebî
yleisk.yleiskielessäzimanê giştî
ym.ynnä muu, ynnä muutaû her wek din

Sivun alkuun

Lisätietoja kurmandžin oikeinkirjoituksesta

Kirjoitetulla kurmandžilla on melko vakiintunut kirjoitusasu, jota noudatetaan myös tässä sanakirjassa. Lisätietoja kurmandžin oikeinkirjoituksesta on luettavissa sanakirjan esittelysivuilla kotus.fi-sivustolla.

Kurmandžin oikeinkirjoituksesta

Sivun alkuun