Kotus - verkkojulkaisut

Maiden nimet seitsemällä kielellä

 

Taustatietoja julkaisusta, sen koostamisesta ja sisällöstä

Tässä julkaisussa esitetään seitsemällä kielellä maailman itsenäisten valtioiden nimet ja sellaisten erillisalueiden nimet, joilla on maakoodi. Mukaan on otettu myös Länsi-Sahara, Palestiina, Hongkong, Macao, Taiwan, Antarktis ja Venäjän federaation 21 tasavallan nimet. Aineistossa esitetään maiden viralliset nimet, mutta myös yleisesti käytettyjä epävirallisia nimimuotoja.

Kukin nimi esitetään omalla sivullaan suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Venäjän kyrilliset kirjaimet on translitteroitu suomen kansallisen translitteroinnin mukaan.

Lähteet

Tärkein lähde on ollut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) paikannimiasiantuntijaryhmän maiden nimistä antamat suositukset. YK:n suositukset koskevat YK:n virallisia kieliä – englantia, ranskaa, espanjaa, venäjää, kiinaa ja arabiaa – mutta ovat sovellettavissa muihinkin kieliin. Eri kielten omat käytännöt on poimittu luotettavimmiksi katsotuista lähteistä. Työn pohjana on ollut Saara Welinin toimittama Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi vuodelta 2003, joka pohjaa Eeva Maria Närhin vuonna 1994 toimittamaan kirjaan Maiden nimet kuudella kielellä. (Lähteet luetellaan tarkemmin Lähteet-sivulla.)

Nimien esittäminen

Nimestä esitetään lyhyt ja pitkä muoto, jos ne on saatu luotettavista lähteistä. Jos YK käyttää maan nimestä vain sen lyhyttä tai pitkää muotoa, siitä on huomautettu. Jos lyhyellä tai pitkällä nimellä on rinnakkaismuotoja, ensimmäinen on virallinen, YK:n suosittama nimi. Jos kielen oma käytäntö poikkeaa YK:n suosituksista, on tämä käytäntö mainittu erikseen.

Epäitsenäisten alueiden nimet on merkitty hakemistossa asteriskilla (*). Kustakin alueesta mainitaan, mihin valtioon se kuuluu. Alueiden nimet ovat eri kielten omista lähteistä, sillä YK ei ole antanut suosituksia niiden nimistä.

Jos kyseessä olevassa kielessä käytetään lauseyhteydessä maan nimen kanssa artikkelia, on artikkeli ja tieto mahdollisesta monikkomuodosta merkitty sulkeisiin nimen perään (the; le; la; les, pl.; der; die; das; die, pl.). Pelkkä nimen kieliopillisen suvun lyhenne (m., f., n.) merkitsee, ettei nimen kanssa yleensä käytetä artikkelia.

Tekijät

Sivujen sisällön on toimittanut nimistöntutkija Minna Salonen. Verkkosovelluksen on laatinut tietojärjestelmäasiantuntija Jari Vihtari.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta työhön ovat osallistuneet myös saamen kielen tutkija Kaarina Vuolab-Lohi, joka on tarkistanut saamenkieliset nimet, nimistöntutkija Maria Vidberg, joka on tarkistanut ruotsinkieliset nimet, ja Ida Kempinen, joka alkuaan vuonna 2006 kokosi venäjänkieliset nimet. Koko aineistoa on kommentoinut ulkomaisten paikannimien asiantuntija, filosofian lisensiaatti Kerkko Hakulinen. Eesti Keele Instituutin kielenhuolto-osaston johtajan Peeter Pällin nimistöntuntemusta on hyödynnetty venäjänkielisissä nimissä. Saamenkielistä aineistoa on kommentoinut saamen kielen ja nimistön asiantuntija Samuli Aikio.

Sivuilla esiintyvät tekstit ovat kääntäneet Maria Vidberg (ruotsi), Kaarina Vuolab-Lohi (saame), Linda Brown ja Marja Heikkinen (englanti), Frédéric Fessard, Grégory Fessard ja Minna Salonen (ranska), Klaas Ruppel (saksa) ja Marina Turenkova (venäjä).

 
© Kotimaisten kielten keskus