Kotimaisten kielten keskus
 

Nimiarkiston kokoelmatietokanta

Ohjeet

Nimiarkiston kokoelmatietokanta sisältää Nimiarkistoon luovutettujen keräelmien tietoja (kuka kerännyt, milloin, mistä, minkä tyyppistä aineistoa, kuinka paljon luovutettua aineistoa).

Tietokannasta voi hakea tietoja kerääjän nimen perusteella (sukunimi, etunimi), aineiston arkistointivuoden, nimilajien (paikannimet, asiakirjanimet, henkilönnimet, eläintennimet) tai keruupitäjän mukaan. Hakua voi myös rajata vain tietyntyyppiseen keruuseen tai tiettyyn suuralueeseen. Keruunimi-kenttä viittaa erilaisiin yleisölle suunnattuihin nimienkeruukilpailuihin.

Suuralueet-haulla saa esiin mm. keruualuekohtaiset lippulukumäärät.

On huomattava, että Nimiarkiston paikannimikokoelmat on järjestetty kunnittain vuoden 1938 pitäjänjaon mukaisesti, ja samalla periaatteella kokoelmat on luetteloitu tähän tietokantaan.

Tietokannassa kartuntaerällä tarkoitetaan kerääjän yhdellä kertaa luovuttamaa nimiaineistoa, joka voi sisältää eri pitäjistä kerättyjä paikannimiä ja henkilönnimiä. Keräelmä tarkoittaa yhdellä kertaa luovutetun, yhden pitäjän nimitietoja. Kartuntaerä voi siis sisältää useita keräelmiä.

Lippulukumäärät on kerrottu Kerääjän tiedot -näkymässä kerääjän luovuttamien alkuperäisten nimilippujen mukaisesti (alkup. lkm). Usein keräelmää arkistoitaessa on jouduttu tekemään erilaisia viitelippuja. Tällaisen keräelmän kokonaislippumäärä (yht. lippulkm) näytetään kaikissa muissa näkymissä.

Hakutuloksissa muutamien keräelmien kohdalla on lippulukumääräksi ilmoitettu nolla. Näissä tapauksissa keräelmä on yleensä muussa kuin lippumuodossa. Toisinaan lippulukumääräksi on ilmoitettu miinusmerkkinen luku. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen keräelmä on siirretty toisen pitäjän kokoelmaan, joka kerrotaan Lisätietoja-kentässä.

Koululaiskilpailun tietoja haetaan Koululaiskeruu 1972 -hakulomakkeella. Haun voi tehdä kerääjän, koulun tai kunnan nimen mukaan.