Lyhenteet

Suomen murteiden sanakirjassa käytetään seuraavia lyhenteitä ja teknisiä merkkejä.

Lyhenteet

a. adjektiivi
abess. abessiivi
abl. ablatiivi
abstr. abstraktinen
adess. adessiivi
adv. adverbi
akk. akkusatiivi
akt. aktiivi
all. allatiivi
appell. appellatiivi
arv. arvoitus
attr. attribuutti
demonstr. demonstratiivinen
deskr. deskriptiivinen
elat. elatiivi
eril. erilainen
ess. essiivi
gen. genetiivi
halv. halventavasti
harv. harvoin
ill. illatiivi
imperat. imperatiivi
imperf. imperfekti
ind. indikatiivi
indef. indefiniittinen
iness. inessiivi
inf. infinitiivi
instr. instruktiivi
interj. interjektio
interr. interrogatiivinen
intr. intransitiivinen
itämurt. itämurteissa
jhk johonkin
jk jokin
jkhun johonkuhun
jkksi joksikuksi
jklla jollakulla
jklle jollekulle
jklta joltakulta
jkn jonkun
jkna jonakuna
jksik joksikin
jkssa jossakussa
jksta jostakusta
jkta jotakuta
jku joku
jllak jollakin
jllek jollekin
jltak joltakin
jnak jonakin
jnk jonkin
jssak jossakin
jstak jostakin
jtak jotakin
järjestysl. järjestysluku
kielt. kielteinen
kiert. kiertelevästi
kirj. kirjakieltä
komit. komitatiivi
komp. komparatiivi
kond. konditionaali
konj. konjunktio
konkr. konkreettinen
ks. katso
kuv. kuvallisesti
laps. lapsenkieltä
leik. leikillisesti
liitepart. liitepartikkeli
lukus. lukusana
luult. luultavasti
länsimurt. länsimurteissa
mon. monikko
monipers. monipersoonainen
myönt. myönteinen
n. nomini
nom. nominatiivi
obj. objekti
part. partikkeli
partis. partisiippi
partit. partitiivi
pass. passiivi
perf. perfekti
pers. persoona
perusl. perusluku
pluskv. pluskvamperfekti
pn. paikannimi
posit. positiivi
poss.suff. possessiivisuffiksi
postp. postpositio
pot. potentiaali
pred. predikaatti
pred:vi predikatiivi
prees. preesens
prep. prepositio
pron. pronomini
pt. puheentapa
Raam. Raamatun kieltä
refl. refleksiivisesti taipuva
rinn. rinnakkainen sana
s. substantiivi
sp. sananparsi
subj. subjekti
sup. superlatiivi
syn. synonyymi
taip. taipuva
taipum. taipumaton
tav. tavallisesti
tilap. tilapäisesti
tr. transitiivinen
transl. translatiivi
us. usein
uud. uudempaa kieltä
v. verbi
vahv. vahvistavasti
vrt. vertaa
yhd. yhdyssana
yks. yksikkö
yksipers. yksipersoonainen
yleissuomal. yleissuomalainen, kaikkialla suomen murteissa

Sivun alkuun

Tekniset merkit

= osoittaa, että merkin edellä oleva selitettävä ja merkkiä seuraava selite merkitsevät täsmällisesti samaa ja ovat myös muodoltaan symmetrisiä
( ) erottaa esimerkin sisällä selitteen tai selvennyksen, selitysosassa myös vaihtoehdon
[!] osoittaa, että merkin edellä oleva muoto on outoudestaan tai murteenvastaisuudestaan huolimatta todellinen
| merkillä on kaksi tehtävää; se erottaa
1) tarvittaessa hakusanasta vartalon tai tyven
2) yhdyssanahakusanan määrite- ja perusosan toisistaan
osoittaa, että merkin takana olevat esimerkit jollakin tavoin (merkitykseltään, käyttöyhteydeltään) poikkeavat merkitysryhmän muista esimerkeistä
– – osoittaa esimerkeissä poistoa
~ osoittaa, että merkin kahta puolta olevat asut ovat samassa murteessa vaihtoehtoisia
osoittaa, että aines on käsitelty merkin oikealla puolella olevan hakusanan alla
viittaa artikkeliin, josta laajemmat selitykset ja rinn.-luettelot löytyvät
, osoittaa esimerkin murreosuuden jäljessä, että seuraa symmetrinen selite

Sivun alkuun