Alueet ja pitäjät

Suomen murteiden sanakirjassa esitettävät sanojen levikinluonnehdinnat perustuvat alueisiin, joita ilmaistaan aluekoodein. Osa alueista (esim. Häm) jakautuu pienemmiksi alueiksi (esim. HämE, HämK, HämP), ja niilläkin voi puolestaan olla vielä alaryhmiä (esim. a) länsiosa, b) keskiosa, c) eteläosa). Kullakin alueella ja alueen osalla on näin omat aluekoodinsa.

Vaikka aluekoodit perustuvat maakuntien nimiin, niiden tarkoittamat alueet ja maakunnalliset alueet eivät tarkalleen vastaa toisiaan. Aluejako vastaa pitkälti suomen kielen murremaantieteellistä jakoa eri murteistoihin.

Alueet

Häm (Häme)
 • HämE (Etelä-Häme): a) länsiosa, b) keskiosa, c) eteläosa
 • HämK (Kaakkois-Häme): a) pohjoisosa, b) eteläosa; vrt. myös Kym
 • HämP (Pohjois-Häme): a) pohjoisosa, b) eteläosa

Ink (Inkeri)

Kai (Kainuu)
 • Kai (Kainuu): a) eteläosa, b) keskiosa, c) pohjoisosa
Kar (Karjala)
 • KarE (Etelä-Karjala): a) luoteisosa, b) koillisosa, c) länsiosa, d) keskiosa, e) eteläosa
 • KarK (Keski-Karjala): a) eteläosa, b) keskiosa, c) pohjoisosa
 • KarP (Pohjois-Karjala): a) eteläosa, b) keskiosa, c) pohjoisosa
Kes (Keski-Suomi)
 • KesE (eteläinen Keski-Suomi): a) itäosa, b) länsiosa
 • KesL (läntinen Keski-Suomi): a) eteläosa, b) pohjoisosa
 • KesP (pohjoinen Keski-Suomi): a) pohjoisosa, b) eteläosa

Kym (Kymenlaakso)

LänP (Länsipohja)

PerP (Peräpohjola)
 • PerP (Peräpohjola): a) itäosa, b) länsiosa, c) Ruija
Poh (Pohjanmaa)
 • PohE (Etelä-Pohjanmaa): a) länsiosa, b) itäosa, c) eteläosa
 • PohK (Keski-Pohjanmaa): a) eteläosa, b) Lestijokilaakso, c) Kalajokilaakso, d) Pyhäjokilaakso, e) ylämaa
 • PohP (Pohjois-Pohjanmaa): a) länsiosa, b) itäosa
Sat (Satakunta)
 • SatE (Etelä-Satakunta)
 • SatL (Länsi-Satakunta)
 • SatP (Pohjois-Satakunta): a) pohjoisosa, b) eteläosa
Sav (Savo)
 • SavE (Etelä-Savo): a) itäosa, b) länsiosa
 • SavP (Pohjois-Savo): a) eteläosa, b) pohjoisosa
Var (Varsinais-Suomi)
 • VarE (eteläinen Varsinais-Suomi): a) pohjoisosa, b) eteläosa
 • VarP (pohjoinen Varsinais-Suomi): a) pohjoisosa, b) eteläosa
 • VarU (Länsi-Uusimaa)
 • VarY (Varsinais-Suomen ylämaa): a) itäosa, b) länsiosa

Ver (Vermlanti)

Sivun alkuun

Kartta alueista

Kuvassa esitetään Suomen murteiden sanakirjan alueet ja alaryhmät, jotka on nimetty kohdassa Alueet. Toiminnallinen kartta alueista ja pitäjistä on sivulla Aluekartta.

Kartta alueista ja niiden osista

Sivun alkuun

Murteistot ja niitä vastaavat Suomen murteiden sanakirjan alueet

 • Lounaismurteet: VarP-E-U-Y
 • Hämäläismurteet: SatE-L-P, HämP-E-K, Kym
 • Kaakkoismurteet: KarE-K, Ink
 • Savolaismurteet: KarP, SavE-P, KesP-E-L, Kai, Ver
 • Pohjalaismurteet: PohE-K-P, PerP, LänP

Murremaantieteessä usein erotetaan omiksi murteistoikseen myös lounaiset välimurteet, ja pohjalaismurteet jaetaan kolmia:

 • Lounaiset välimurteet: VarU-Y, SatE-L
 • Eteläpohjalaiset murteet: PohE
 • Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet: PohK-P
 • Peräpohjan murteet: PerP, LänP

Sivun alkuun

Alueiden ja pitäjien esitysjärjestys sekä painetussa sanakirjassa käytetyt pitäjälyhenteet

Sana-artikkelissa esitetään alueet ja pitäjät oheisen luettelon mukaisessa järjestyksessä. Kunkin alueen nimestä avautuu luettelo siihen kuuluvista pitäjistä. Pitäjän nimen perässä on sulkeissa pitäjästä painetussa sanakirjassa käytetty lyhenne. Ensisijaisesti muunkieliset paikkakunnat ovat hakasulkeiden sisällä.

VarP (pohjoinen Varsinais-Suomi) [kartta]
VarE (eteläinen Varsinais-Suomi) [kartta]
VarU (Länsi-Uusimaa) [kartta]
VarY (Varsinais-Suomen ylämaa) [kartta]
SatE (Etelä-Satakunta) [kartta]
SatL (Länsi-Satakunta) [kartta]
PohE (Etelä-Pohjanmaa) [kartta]
SatP (Pohjois-Satakunta) [kartta]
HämP (Pohjois-Häme) [kartta]
HämE (Etelä-Häme) [kartta]
HämK (Kaakkois-Häme) [kartta]
Kym (Kymenlaakso) [kartta]
KarE (Etelä-Karjala) [kartta]
KarK (Keski-Karjala) [kartta]
KarP (Pohjois-Karjala) [kartta]
SavE (Etelä-Savo) [kartta]
SavP (Pohjois-Savo) [kartta]
KesP (pohjoinen Keski-Suomi) [kartta]
KesE (eteläinen Keski-Suomi) [kartta]
KesL (läntinen Keski-Suomi) [kartta]
PohK (Keski-Pohjanmaa) [kartta]
PohP (Pohjois-Pohjanmaa) [kartta]
Kai (Kainuu) [kartta]
PerP (Peräpohjola) [kartta]
LänP (Länsipohja) [kartta]
Ver (Vermlanti) [kartta]
Ink (Inkeri) [kartta]

Sivun alkuun