Taustatietoa

Suomen murteiden sanakirjaa tehdään Kotimaisten kielten keskuksessa. Tietoa sanakirjan historiasta ja sanakirjaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista on kotus.fi-sivustolla.

Tietoa sanakirjasta

Suomen murteiden sanakirjaan viitataan seuraavasti:

Suomen murteiden sanakirja. 2021. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 30. URN:NBN:fi:kotus-201110. Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 17.12.2021 [viitattu xx.xx.xxxx]. Saatavissa https://kaino.kotus.fi/sms/.

Sana-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja www-osoitteella. Viittauskelpoisen linkin artikkeliin voi kopioida kunkin artikkelin lopussa olevasta Linkki artikkeliin -kuvakkeesta.