Taustatietoa

Suomi–somali-sanakirja on laadittu Kotimaisten kielten keskuksessa. Tietoa sanakirjan taustoista, toimittamisesta, lähteistä jne. on koottu kotus.fi-sivustolle.

Suomi–somali-sanakirjaan viitataan seuraavasti:

Suomi–somali-sanakirja. 2021. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 51. URN:NBN:fi:kotus-201739. Päivitetty 28.1.2021 [viitattu xx.xx.xxxx]. Saatavissa ­https://kaino.kotus.fi/somali/.

Sana-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja www-osoitteella.
Viittauskelpoisen linkin artikkeliin voi kopioida kunkin artikkelin lopussa olevasta Linkki artikkeliin-kuvakkeesta.