Svenska ortnamn i Finland

Svenska ortnamn i Finland

- en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland


Redigerad av Leila Mattfolk och Maria Vidberg

under medverkan av Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte.

De finska namnen är granskade av Tiina Manni-Lindqvist och Eeva-Liisa Stenhammar.

Den tekniska tillämpningen är gjord av Jari Vihtari och den grafiska utformningen av Olli Miettinen.


Förteckningen uppdateras fortlöpande.

Publicerades den 25 oktober 2012.

Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 32.
Copyright © Institutet för de inhemska språken
Helsingfors 2012

URN:NBN:fi:kotus-201221
ISSN 2323-3370