Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 448

Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida
Back by i Sideby (Kristinestads stad), fi. Pakankylä Back på kartan
Backa by i Sjundeå Backa på kartan
Backa by i Ingå
Backa by i Ekenäs (Raseborgs stad)
Backa by i Ylihärmä (Kauhava stad), Södra Österbotten, fi. Pakka
Backas by i Nagu (Pargas stad)
Backas stadsdel i Vanda, fi. Pakkala
Backas gård gård i Backas i Vanda, fi. Backaksen kartano
Backasbrinken del av Backas i Vanda, fi. Pakkalanrinne
Backby del av Rödskog i Esbo, fi. Pakankylä Backby på kartan
Backby by i Karis (Raseborgs stad)
Backböle by i Mörskom, fi. Pakila Backböle på kartan
Backeberg stadsdel i Mariehamn
Backgränd bygrupp i Karis (Raseborgs stad) Backgränd på kartan
Badhusberget berg i Mariehamn Badhusberget på kartan
Badhusparken park i Kristinestad, fi. Saunapuisto
Bagarla bostadsområde i Åbo, fi. Paakarla
Baggas gårdsgrupp i Komossa i Oravais (Vörå kommun) Baggas på kartan
Baggby by och egendom i Pojo (Raseborgs stad) Baggby på kartan
Baggböle by i Pernå (Lovisa stad) Baggböle på kartan
Baggböle by på Vessö i Borgå Baggböle på kartan
Baggböle stadsdel i Helsingfors, fi. Pakila, se Västra Baggböle och Östra Baggböle Baggböle på kartan
Baggholma by i Brändö Baggholma på kartan
Baggholmen stadsdel i Jakobstad, fi. Oinaansaari Baggholmen på kartan
Baggnäs by i Pernå (Lovisa stad) Baggnäs på kartan
Baggård by i Snappertuna (Raseborgs stad) Baggård på kartan
Baggö hamn i Ekenäs (Raseborgs stad)
Baggöfjärden fjärd i Ekenäs (Raseborgs stad) Baggöfjärden på kartan
Balderön ö i Vårdö Balderön på kartan
Balkis (föråldrat) by i Lokalax (Nystads stad), fi. Palkkinen
Bamböle (bamm-) by i Finström Bamböle på kartan
Bamböle (föråldrat) by i Veckelax (Fredrikshamns stad), fi. Pampyöli
Barckens udde udde i och del av Gamla stan i Ekenäs (Raseborgs stad), se Gamla stan Barckens udde på kartan
Barkala (bark-) by i Tenala (Raseborgs stad), fi. Parkkala Barkala på kartan
Barkamo by i Solf (Korsholms kommun) Barkamo på kartan
Barkarsundet sund i Ingå Barkarsundet på kartan
Barsgård (bars-) by i Snappertuna (Raseborgs stad), se Lillbarsgård
Bartsgårda (bars-) by i Finström Bartsgårda på kartan
Barö (ba:r-) by i Ingå Barö på kartan
Barölandet ö i Ingå Barölandet på kartan
Barösund (-súnd) skärgårdsområde i Ingå
Basaböle (basa-) by i Tenala (Raseborgs stad)
Basatorget (basa-) torg i Ekenäs (Raseborgs stad)
Bastböle by i Finby (Salo stad) Bastböle på kartan
Bastion Rosen bastion i Lovisa, se Bastion Ungern Bastion Rosen på kartan

info: Kallas även Rosen. Jfr (Bastion) Ungern.

Bastion Ungern bastion i Lovisa, se Bastion Rosen Bastion Ungern på kartan

info: Kallas även Ungern. Jfr (Bastion) Rosen.

Bastukärr industriområde i Sibbo
Bastuskär holme i Luvia, Satakunta, fi. Pastuskeri
Bastuskär by i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), fi. Pastuskeri Bastuskär på kartan
Bastvik stadsdel i Esbo, fi. Saunalahti Bastvik på kartan
Bastö del av Nordsjö i Helsingfors, fi. Niinisaari Bastö på kartan
Bastö by i Ingå
Bastö by och egendom i Finström Bastö på kartan
Bastöstråket fjärd i Houtskär (Pargas stad)
Batterihagen bostadsområde i Åbo, fi. Patterinhaka Batterihagen på kartan
Beckbruket bostadsområde i Gamlakarleby (Karleby stad), fi. Pikiruukki Beckbruket på kartan
Beckholmen stadsdel och halvö i Åbo, fi. Pikisaari Beckholmen på kartan

info: Till och med 1944 en del av S:t Marie kommun.

Bemböle (bemm-) del av Träskända och Karvasbacka i Esbo Bemböle på kartan
Bendby by i Korpo (Pargas stad) Bendby på kartan
Bengtsby by på Emsalö i Borgå Bengtsby på kartan
Bengtsböle by i Lemland Bengtsböle på kartan
Bengtskär skär med fyr i Hitis (Kimitoöns kommun) Bengtskär på kartan
Bengtsmora by i Karis (Raseborgs stad)
Bengtsår by och ö i Hangö Bengtsår på kartan
Bennäs (benn-) by med järnvägsstation i Pedersöre, fi. Pännäinen Bennäs på kartan
Benvik (benn-) del av Knåpnäs i Närpes Benvik på kartan
Berg by i Degerby i Ingå
Berga gårdsgrupp i Pörtom (Närpes stad) Berga på kartan
Bergans del av Alberga i Esbo, fi. Perkkaa Bergans på kartan
Bergby by i Pernå (Lovisa stad)
Bergby by i Tenala (Raseborgs stad) Bergby på kartan
Bergby by i Vörå Bergby på kartan
Berghamn (bä'rj-) färjhamn i Eckerö
Berghamn (bä'rj-) ö och by i Houtskär (Pargas stad) Berghamn på kartan

info: Officiellt Houtskärs Berghamn.

Berghamn (bä'rj-) ö och by i Nagu (Pargas stad) Berghamn på kartan

info: Officiellt Nagu Berghamn.

Berghamn gårdsgrupp i Hammarland
Berghamnsfjärden fjärd i Nagu (Pargas stad)
Berghäll (-hä'll) stadsdel i Helsingfors, fi. Kallio Berghäll på kartan
Bergsta egendom i Borgå Bergsta på kartan
Bergstad by och egendom i Kyrkslätt
Bergvik egendom i Jaala (Kouvola stad), Kymmenedalen, fi. Vuorilahti
Bergvik by i Kisko (Salo stad), Egentliga Finland
Bergvik by i Vemo, fi. Huruinen
Bergö del av Sommaröarna i Esbo Bergö på kartan
Bergö by i Hitis (Kimitoöns kommun) Bergö på kartan
Bergö by i Finström Bergö på kartan
Bergö by i Vårdö Bergö på kartan
Bergö 1) del av Malax kommun, 2) by i Bergö (Malax kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten Bergö på kartan

info: Bergö är sedan 1973 en del av Malax kommun.

Bergö gaddarna skärgrupp i Bergö (Malax kommun) Bergö gaddarna på kartan
Bergöfjärden fjärd i Malax
Bertby by i Saltvik Bertby på kartan
Bertby by i Vörå Bertby på kartan
Bertby by i Nurmijärvi, Nyland, fi. Perttula
Bertbyvik (-vi:'k) bostadsområde i Saltvik
Billnäs bruksort i Pojo (Raseborgs stad), fi. Pinjainen Billnäs på kartan
Billskog by i Degerby i Ingå Billskog på kartan
Birkala (birkala) kommun i Birkaland, fi. Pirkkala Birkala på kartan
Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida