Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 87

Jackarby by och egendom i Borgå, fi. Jakari Jackarby på kartan
Jakobacka (jakå-) del av Storskog i Helsingfors, fi. Jakomäki Jakobacka på kartan
Jakobramsjö (-rámm-) ö i Ingå Jakobramsjö på kartan
Jakobstad stad i Österbotten, fi. Pietarsaari Jakobstad på kartan
Jeansborg (sja:nsbå'rj) del av Nykarleby Jeansborg på kartan
Jeppas bostadsområde i Överby i Kyrkslätt Jeppas på kartan
Jeppo (jeppo) 1) del av Nykarleby stad, 2) tidigare kommun i Österbotten, fi. Jepua, se Ytterjeppo och Överjeppo Jeppo på kartan

info: Jeppo är sedan 1976 del av Nykarleby stad.

Jermo (järrmå) by i Pargas Jermo på kartan
Jockas (föråldrat) kommun i Södra Savolax, fi. Juva Jockas på kartan
Jockis kommun i Egentliga Tavastland, fi. Jokioinen Jockis på kartan
Joddböle by med kraftverk och hamn i Ingå Joddböle på kartan
Joddböle by i Karis (Raseborgs stad)
Johannebo (-bo':) stadsdel i Mariehamn Johannebo på kartan
Johannesberg (-bä'rj) bostadsområde i Borgå Johannesberg på kartan
Johannesberg (-bä'rj) by i Ingå
Johannesberg bostadsområde i Finby i Närpes Johannesberg på kartan
Johannesdal gårdsgrupp i Pörtom (Malax kommun)
Johannisberg (-bä'rj) egendom i Tusby, fi. Ruotsinkylän kartano Johannisberg på kartan
Johannisberg (föråldrat) egendom i Sääksmäki i Valkeakoski stad, Birkaland, fi. Voipaala
Jolkby by och bostadsområde i Kyrkslätt
Jollas del av Degerö i Helsingfors Jollas på kartan
Jomala (jommala) kommun på Åland Jomala på kartan
Jomalby (jommal-) by i Jomala Jomalby på kartan
Jomalsundet (jomal-) sund i Strömfors (Lovisa stad)
Jomalsundet (jomal-) sund i Pernå (Lovisa stad) Jomalsundet på kartan
Jomalvik (jomalvi:'k) by i Snappertuna (Raseborgs stad) Jomalvik på kartan
Jomalvik kanal kanal i Ekenäs (Raseborgs stad)
Jomalö (jommal-) halvö i Geta Jomalö på kartan
Jomalö (jommal-) halvö i Hammarland Jomalö på kartan
Jomalön (jommal-) halvö i Jomala Jomalön på kartan
Jonasbacken stadsdel i Borgå, fi. Joonaanmäki Jonasbacken på kartan
Jondal (jånd'a:l) del av Smedsby i Esbo Jondal på kartan
Jonsäng (jo:ns-) stadsdel i Pargas, fi. Jussinniitty Jonsäng på kartan
Jordansby (jo:rdans-) by i Tenala (Raseborgs stad)
Jordansböle (jo:rdans-) by i Askola, Nyland, fi. Juornaa(nkylä)
Jorois (jåråis) kommun i Södra Savolax, fi. Joroinen Jorois på kartan
Jorv del av Karvasbacka och sjukhus i Esbo, fi. Jorvi Jorv på kartan
Jorvas (jårrvas) by, bostadsområde och järnvägsstation i Kyrkslätt
Juga (ju:ga) kommun i Norra Karelen, fi. Juuka Juga på kartan
Jullas egendom i S:t Karins Jullas på kartan
Julö ö i Ekenäs (Raseborgs stad) Julö på kartan
Jumo (ju:må) ö och by i Iniö (Pargas stad) Jumo på kartan
Jungar by i Jeppo (Nykarleby stad)
Jungfruskär ögrupp i Houtskär (Pargas stad)
Jungfrusund (-súnd) sund i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Jungfrusund på kartan
Jungsund by i Korsholm, se Norra Jungsund och Södra Jungsund Jungsund på kartan

info: Jungsund delas ibland i Norra Jungsund och Södra Jungsund.

Junkars gårdsgrupp i Övermalax i Malax Junkars på kartan
Junkars by i Kyrkslätt Junkars på kartan
Junkarsborg (-bå'rj) borgruin i Svartå i Karis (Raseborgs stad) Junkarsborg på kartan
Junnil bostadsområde i Gamlakarleby (Karleby stad), fi. Junnila Junnil på kartan
Jupper del av Dalsvik i Esbo, fi. Jupperi Jupper på kartan
Jurmo (jurrmå) ö och by i Korpo (Pargas stad)
Jurmo (jurrmå) ö och by i Brändö
Jussarö ö i Ekenäs (Raseborgs stad), fi. Jussaari Jussarö på kartan

info: Sjöbevakningsstationen på Jussarö flyttade i november 2011 till Baggö.

Jussböle by i Sund Jussböle på kartan
Jutans (ju:t-) by i Ingå Jutans på kartan
Jutas (ju:tas) bydel i Nykarleby, fi. Juutas Jutas på kartan

info: I Jutas finns ett historiskt slagfält. Striden vid Jutas den 13 september 1808 är skildrad av Runeberg i dikten Döbeln vid Jutas.

Juthbacka egendom i Nykarleby Juthbacka på kartan
Juvamalmen del av Nipert i Esbo, fi. Juvanmalmi Juvamalmen på kartan
Jyddö by i Föglö Jyddö på kartan
Jåksholmen (jå:ks-) udde i Kronoby Jåksholmen på kartan
Jägarbacken bostadsområde i Ekenäs (Raseborgs stad)
Jälist (jälist) by i Nagu (Pargas stad) Jälist på kartan
Järnböle del av och by i Borgå Järnböle på kartan
Järngrund grund inom Åbo, fi. Rautakari Järngrund på kartan
Järngrynnan grund med fyr i Hitis (Kimitoöns kommun) Järngrynnan på kartan
Järnvik by i Pojo (Raseborgs stad) Järnvik på kartan
Järnvägstorget torg i Helsingfors, fi. Rautatientori
Järnö ö i Tenala (Raseborgs stad)
Järsö (järs-) by i Kyrkslätt
Järsö (järs-) ö i Föglö Järsö på kartan
Järsö (järs-) by i Lemland Järsö på kartan
Järvans by i Sjundeå, fi. Järvenkylä Järvans på kartan
Järvis by i Houtskär (Pargas stad) Järvis på kartan
Järvsor ö och by i Korpo (Pargas stad) Järvsor på kartan
Järvö ö i Kyrkslätt Järvö på kartan
Järvö ö i Närpes
Järvöfjärden fjärd i Närpes Järvöfjärden på kartan
Jättböle by i Jomala Jättböle på kartan
Jönsas del av Myrbacka i Vanda
Jönsböle stadsdel i Lojo
Jönsböle by Lojo, fi. Kukkumäki
Jörala by i Vörå Jörala på kartan
Jöralmossen bydel i Vörå
Jöusan holme i Munsala (Nykarleby stad) Jöusan på kartan
Jöussen gårdsgrupp i Kronoby Jöussen på kartan
Jöutmo (-må) del av ö i Houtskär (Pargas stad) Jöutmo på kartan