Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 659

Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7    » Nästa sida
Kabböle by i Pernå (Lovisa stad) Kabböle på kartan
Kackur bydel i Holm i Larsmo Kackur på kartan
Kackurabacken del av Övermalax i Malax Kackurabacken på kartan
Kadermo (ka:därmå) ö utanför Hangö Kadermo på kartan
Kaffelandet bostadsområde i Sjundeå, fi. Kahvimaa Kaffelandet på kartan
Kaipiais (föråldrat) by i Sippola (Kouvola stad), Kymmenedalen, fi. Kaipiainen
Kaistarudden stadsdel i Åbo, fi. Kaistarniemi
Kait ö i Korpo (Pargas stad)
Kaitans stadsdel i Esbo, fi. Kaitaa Kaitans på kartan
Kaitforsen fors i Nedervetil (Kronoby kommun)
Kaitsor by i Vörå Kaitsor på kartan
Kajana (kaja':na) stad i Kajanaland, fi. Kajaani Kajana på kartan
Kajana älv älv som mynnar ut i Ule träsk vid Kajana, fi. Kajaaninjoki
Kajanaland landskap, fi. Kainuu Kajanaland på kartan
Kajane del av Pörtom (Malax kommun)
Kajaneborg (-bå'rj) slottsruin vid Kajana, fi. Kajaanin linna
Kajsaniemi område i Gloet i Helsingfors, fi. Kaisaniemi
Kajsaniemiparken park i Gloet i Helsingfors, fi. Kaisaniemenpuisto
Kakolabacken berg i Åbo, fi. Kakolanmäki Kakolabacken på kartan
Kaland (ka:-) 1) del av Nystads stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Kalanti Kaland på kartan

info: Kaland är sedan 1993 en del av Nystads stad.

Kalans (ka:lans) by i Sjundeå Kalans på kartan
Kalasar gårdsgrupp i Övermalax i Malax Kalasar på kartan
Kalax by i Korpo, se Västerkalax och Österkalax
Kalax (ka:laks) by i Borgå, fi. Kaalahti Kalax på kartan
Kalax (kalaks) by i Närpes Kalax på kartan
Kaldnäs by i Närpes Kaldnäs på kartan
Kaldonskär skär med fiskeläge i Närpes Kaldonskär på kartan
Kalen terrängparti i Kökar Kalen på kartan
Kalgarholm (kall-) by i Korpo (Pargas stad)
Kalkberget stadsdel i Pargas, fi. Kalkkivuori
Kalkberget höjd i Fastböle i Vanda, fi. Kalkkikallio Kalkberget på kartan
Kalkbruksfjärden fjärd i Sibbo Kalkbruksfjärden på kartan
Kalkholmen stadsdel i Pargas Kalkholmen på kartan
Kalkholmen bostadsområde och friluftsområde med hamn i Västanfjärd (Kimitoöns kommun) Kalkholmen på kartan
Kalkila (kaltjila) by i Kimito (Kimitoöns kommun), fi. Kalkkila Kalkila på kartan
Kalkis by och egendom i Asikkala, Päijänne-Tavastland, fi. Kalkkinen
Kalkstrand (k'alk-) bostadsområde och kalkbruk i Träsk i Sibbo, fi. Kalkkiranta Kalkstrand på kartan
Kalkulla by i Ingå Kalkulla på kartan
Kallan skär med fyr i Larsmo Kallan på kartan
Kallbacka by i Snappertuna (Raseborgs stad)
Kallbodafjärden fjärd i Snappertuna (Raseborgs stad) Kallbodafjärden på kartan
Kallby by i Tenala (Raseborgs stad)
Kallbåda grund grund med fyr och väderstation i Borgå
Kallbådan skär med fyr i Kyrkslätt Kallbådan på kartan
Kallbäck by i Sibbo Kallbäck på kartan
Kallbäcken del av Gladas i Vanda, fi. Kylmäoja Kallbäcken på kartan
Kallbäckskärret kärrområde i Gladas i Vanda, fi. Kylmäojankorpi
Kallerfjärden fjärd i Degerby i Ingå Kallerfjärden på kartan
Kallis by i Karleby, fi. Kallinen Kallis på kartan
Kallkärr gårdsgrupp i Petalax (Malax kommun) Kallkärr på kartan
Kallsö by i Föglö Kallsö på kartan
Kallträsk by i Sideby (Kristinestads stad)
Kallvik del av Nordsjö i Helsingfors, fi. Kallahti Kallvik på kartan
Kallviksudden udde i Nordsjö i Helsingfors, fi. Kallahdenniemi Kallviksudden på kartan
Kalmar del av Gunnars i Esbo, fi. Kalmari Kalmar på kartan
Kalmarnäset udde i Jomala Kalmarnäset på kartan
Kalmusnäs (kallmus-) by i Angelniemi i Halikko (Salo stad), Egentliga Finland, fi. Sapalahti Kalmusnäs på kartan
Kalskär skär i Saltvik Kalskär på kartan
Kalsor (kall-) holme i Velkua (Nådendals stad), Egentliga Finland, fi. Kaltsaari Kalsor på kartan
Kalvdal by i Bromarv (Raseborgs stad)
Kalvholmen bostadsområde i Karleby, fi. Vasikkasaari
Kalvholmen del av Norra Jungsund i Korsholm
Kalvholmen gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun) Kalvholmen på kartan
Kalvholmen bydel i Södra Vallgrund i Replot (Korsholms kommun)
Kalvö ö i Sjundeå Kalvö på kartan
Kalvön ö i Borgå Kalvön på kartan
Kamb gårdsgrupp i Taklax i Korsnäs
Kampen stadsdel i Helsingfors, fi. Kamppi Kampen på kartan
Kampen del av Nykarleby Kampen på kartan
Kampuslandet ö i Strömfors (Lovisa stad) Kampuslandet på kartan
Kanalbanken hamnområde i Åbo, fi. Kanavaniemi
Kankas by och egendom i Masko, fi. Kankainen
Kankböle by i Mörskom, fi. Kankkila Kankböle på kartan
Kansbacka (kans-) by i Karis (Raseborgs stad) Kansbacka på kartan
Kansjärv (kansjä'rv) by och egendom i Bromarv (Raseborgs stad) Kansjärv på kartan
Kantlax by i Munsala (Nykarleby stad) Kantlax på kartan
Kanturböle by i Bjärnå (Salo stad), fi. Kantturpyöli
Kantvik by, bostadsområde och industriområde i Kyrkslätt Kantvik på kartan
Kanäs (ka:-) hamn i Munsala (Nykarleby stad) Kanäs på kartan
Kaparkullen fornfyndsområde i Rejpelt i Vörå Kaparkullen på kartan
Kapellbacken bostadsområde i Vasa, fi. Kappelinmäki Kapellbacken på kartan
Kapellby kyrkbyn i Lappträsk, fi. Kirkonkylä Kapellby på kartan
Kapellet del av Luhtabacka i Vanda, fi. Kappeli
Kapellhamnen hamnvik i Hangö, fi. Kappelisatama Kapellhamnen på kartan
Kapellstrand by i Pargas, fi. Kappeliranta Kapellstrand på kartan
Kapellviken vik i Lumparland Kapellviken på kartan
Kappalö holme i Hammarland Kappalö på kartan
Kappsäcken kvarter i Vasa, fi. Kapsäkki
Karabacka (kara-) stadsdel i Esbo, fi. Karakallio Karabacka på kartan
Karamalmen (kara-) del av Kilo i Esbo, fi. Karamalmi Karamalmen på kartan
Karby (ka:r-) by i Pedersöre Karby på kartan
Kardrag (ka:r-) by i Borgå Kardrag på kartan
Karhere by i Korpo (Pargas stad)
Karinais (föråldrat) 1) del av Pöytyä kommun, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Karinainen Karinais på kartan

info: Karinainen (Karinais) är sedan 2005 del av Pöytyä kommun.

Karis (ka:ris) 1) centralort i Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Karjaa Karis på kartan

info: Karis bildade tillsammans med Ekenäs och Pojo Raseborgs stad den 1 januari 2009.

Karislojo (ka:rislo:jo) 1) del av Lojo stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Karjalohja Karislojo på kartan

info: Sedan 1.1.2013 del av Lojo stad.

Karkali udde udde i Lojo, fi. Karkalinniemi
Karkmo (karkmo) by i Korsholm, fi. Karkkimala Karkmo på kartan
Karlberg (föråldrat) område i Tavastehus, fi. Aulanko
Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7    » Nästa sida