Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 325

Föregående sida «    1 2 3 4    » Nästa sida
Lemo gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), fi. Lemu
Lemo udde udde i S:t Karins, fi. Lemunniemi
Lemofjärden fjärd mellan Åbo och S:t Karins, fi. Lemunaukko Lemofjärden på kartan
Lempans by i Sjundeå Lempans på kartan
Lempersö (lemm-) ö och by i Korpo (Pargas stad) Lempersö på kartan
Lempnäs ö och by i Houtskär (Pargas stad) Lempnäs på kartan
Lempälä (föråldrat) kommun i Birkaland, fi. Lempäälä, se Lembois Lempälä på kartan

info: Lembois (fi. Lempoinen) har ursprungligen varit namn på kyrkbyn och järnvägsstationen i Lempälä socken (fi. Lempäälä). Namnet Lembois har i svenska texter dock också använts som parallellform till fi. Lempäälä, dvs. om själva socknen. I historiska texter är likväl Lempälä socken mer frekvent.

Lemsjöholm (-hå'lm) by, egendom och ö i Nådendal, fi. Lempisaari
Lemströms kanal kanal mellan Jomala och Lemland Lemströms kanal på kartan
Lenholmen ö med naturskyddsområde i Pargas Lenholmen på kartan
Lepplax by i Pedersöre Lepplax på kartan
Lepsämä å å i Vanda, fi. Lepsämänjoki
Lerorna slätt i Oravais (Vörå kommun) Lerorna på kartan
Lerstrand bostadsområde i Bocksbacka i Helsingfors, fi. Savela Lerstrand på kartan
Lerviken gårdsgrupp i Tjöck (Kristinestads stad), fi. Savilahti Lerviken på kartan
Lessor ö i Pargas
Letala (le:-) stad i Egentliga Finland, fi. Laitila Letala på kartan
Levo (le:vå) by i Pargas Levo på kartan
Libelits (li-) kommun i Norra Karelen, fi. Liperi Libelits på kartan
Liby by i Saltvik Liby på kartan
Liden gårdsgrupp i Tjöck (Kristinestads stad)
Liden by i Karuna i Sagu, fi. Liiri
Lidmalmen del av Skomakarböle i Helsingfors, fi. Töyrynummi Lidmalmen på kartan
Lielax (lie:laks) by i Pargas, fi. Lielahti Lielax på kartan
Lielaxäng by i Pargas
Lielaxön ö i Pargas Lielaxön på kartan
Liljefors (föråldrat) egendom i Sysmä, Päijänne-Tavastland, fi. Vanha-Virtaa
Liljendal (li'll-) 1) del av Lovisa stad, 2) tidigare kommun i Nyland Liljendal på kartan

info: Liljendal var fram till årsskiftet 2009/2010 en självständig kommun; sedan 1.1.2010 en del av Lovisa stad.

Lilla Bocken skär vid Åbo, fi. Pikku-Pukki Lilla Bocken på kartan
Lilla Båtskär skär med fyr och lotsstation i Lemland Lilla Båtskär på kartan
Lilla holmen holme i Mariehamn Lilla holmen på kartan
Lilla Hoplaxviken vik i Helsingfors, fi. Pikku Huopalahti Lilla Hoplaxviken på kartan
Lilla Lövö ö vid Sommaröarna i Esbo, fi. Pieni Lehtisaari, se Stora Lövö Lilla Lövö på kartan
Lilla Östersvartö ö i Helsingfors, fi. Pikku Mustasaari eller Pikku-Musta Lilla Östersvartö på kartan
Lillabborrfors by i Strömfors (Lovisa stad), fi. Vähä Ahvenkoski Lillabborrfors på kartan
Lillandet ö i Nagu (Pargas stad)
Lillappnäs by i Bjärnå (Salo stad), fi. Vähä-Lappi
Lillappo ö i Kumlinge Lillappo på kartan
Lillbaggböle by i Bjärnå (Salo stad), fi. Vähä Pakapyöli, se Storbaggböle
Lillbarsgård (-bars-) by i Snappertuna (Raseborgs stad)
Lillbolstad (-båll-) by i Hammarland Lillbolstad på kartan
Lillby by i Pargas Lillby på kartan
Lillby by i Purmo (Pedersöre kommun) Lillby på kartan
Lillby by i Sagu, fi. Vähäkylä
Lillby (föråldrat) by i Pikis (S:t Karins stad), fi. Vähäkylä
Lillfinhova (-finnho:va) by i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Lillfinhova på kartan
Lillfors by i Pojo (Raseborgs stad) Lillfors på kartan
Lillgyltö ö och by i Korpo (Pargas stad) Lillgyltö på kartan
Lillhalslax by i Karuna i Sagu, fi. Halsniemi
Lillheikkilä stadsdel i Åbo, fi. Vähä-Heikkilä Lillheikkilä på kartan
Lillhemt del av Hemtans i Esbo Lillhemt på kartan
Lillhoplax bostadsområde i Helsingfors, fi. Pikku Huopalahti Lillhoplax på kartan
Lillkanskog (-kann-) by i Kyrkslätt Lillkanskog på kartan
Lillklyndan holme i Brändö Lillklyndan på kartan
Lillkyro (-tjyrå) 1) del av Vasa stad, 2) tidigare kommun i Österbotten, fi. Vähäkyrö Lillkyro på kartan

info: Sedan 1.1.2013 del av Vasa stad.

Lillmälö ö och by i Pargas Lillmälö på kartan
Lilloxkangar ö och bostadsområde i Vörå Lilloxkangar på kartan
Lillpellinge ö och del av Pellinge i Borgå, fi. Vähä-Pellinki Lillpellinge på kartan
Lillpensor (-penn-) ö och by i Korpo (Pargas stad) Lillpensor på kartan
Lillpernåviken vik i Borgå, fi. Pieni Pernajanlahti Lillpernåviken på kartan
Lillramsjö (-ramm-) by i Ingå
Lillsannäs by i Karis (Raseborgs stad) Lillsannäs på kartan
Lillsjö del av Dagsmark i Lappfjärd (Kristinestads stad)
Lillskäret holme med fyr i Munsala (Nykarleby stad), se Stubben Lillskäret på kartan
Lillsoklot del av Soklot i Nykarleby Lillsoklot på kartan
Lillsottunga södra skärgården i Sottunga Lillsottunga på kartan
Lilltervo (-tärrvå) ö och by i Pargas, fi. Pikku-Tervo Lilltervo på kartan
Lilltötar (-tö:tar) by i Lojo, fi. Vähä-Teutari, se Yttertötar Lilltötar på kartan

info: Kallas även Yttertötar.

Lillvik by i Kimito (Kimitoöns kommun)
Lillviken hamn i Österhankmo i Kvevlax (Korsholms kommun) Lillviken på kartan
Limberg by i Pargas
Limingo (li-) kommun i Norra Österbotten, fi. Liminka Limingo på kartan
Linbacken gårdsgrupp i Taklax i Korsnäs Linbacken på kartan
Lindal (linn-) bostadsområde i Kyrkslätt Lindal på kartan
Lindkoski by i Lappträsk
Lindnäs bostadsområde i Svartå i Karis (Raseborgs stad) Lindnäs på kartan
Lindnäs egendom i Mäntsälä, Nyland, fi. Linnainen
Lindsby by i Tenala (Raseborgs stad) Lindsby på kartan
Lindö by och egendom i Tenala (Raseborgs stad) Lindö på kartan
Lindöviken vik i Tenala (Raseborgs stad) Lindöviken på kartan
Linjerna del av Berghäll i Helsingfors, fi. Linjat
Linkulla by i Ingå Linkulla på kartan
Linlo (li:nlo) ö och friluftsområde i Kyrkslätt Linlo på kartan
Linnais stadsdel i Vanda, fi. Linnainen Linnais på kartan
Linnais gård gård i Linnais i Vanda, fi. Linnaisten kartano
Linnarnäs by i Kimito (Kimitoöns kommun)
Linsor (linn-) grupp av holmar i Pargas
Lippjärv gårdsgrupp i Nykarleby Lippjärv på kartan
Listerby (liss-) by i Vårdö
Litslaböle (föråldrat) by i Bjärnå (Salo stad), fi. Vähäpyöli
Littois by och bostadsområde i S:t Karins, fi. Littoinen
Littois träsk sjö i S:t Karins, fi. Littoistenjärvi
Ljugarsholm holme i Kumlinge Ljugarsholm på kartan
Ljungmo del av Haxböle i Vanda, fi. Kanerva
Ljusudda stadsdel i Pargas, fi. Valoniemi Ljusudda på kartan
Lochteå (låch-) 1) del av Karleby stad, 2) tidigare kommun i Mellersta Österbotten, fi. Lohtaja Lochteå på kartan

info: Lochteå är sedan 1.1.2009 en del av Karleby stad.

Lockvattnet fjärd mellan Rimito (Nådendals stad), Korpo och Iniö (Pargas stad), fi. Lokvesi eller Lopaukko Lockvattnet på kartan
Lofsdal (låfs-) by och egendom i Pargas Lofsdal på kartan
Lojo (lo:jo) stad i Nyland, fi. Lohja Lojo på kartan

info: Lojo stad består sedan 1997 av Lojo kommun och Lojo stad, samt från 1.1.2013 av Karislojo kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Lojo avser orter som omfattades av Lojo stad före sammanslutningen 2013.

Föregående sida «    1 2 3 4    » Nästa sida