Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 325

Föregående sida «    1 2 3 4    » Nästa sida
Lojo kommun 1) tidigare kommun i Nyland, 2) Nyland, fi. Lohjan kunta

info: Lojo kommun är sedan 1997 en del av Lojo stad.

Lojo sjö sjö i Lojo, fi. Lohjanjärvi
Lojoåsen ås i västra delen av Nyland, fi. Lohjanharju
Lokalax (låka-) 1) del av Nystads stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Lokalahti Lokalax på kartan

info: Lokalax blev 1981 en del av Nystad.

Lolax (lo:-) gårdsgrupp i Petalax (Malax kommun) Lolax på kartan
Lom (lo:m) ö och by i Korpo (Pargas stad) Lom på kartan
Lomby (lo:m-) by i Vörå Lomby på kartan
Londberget bostadsområde i Vörå Londberget på kartan
Londböle (lånnd-) by på Vessö i Borgå Londböle på kartan
London stadsdel i Jakobstad, fi. Lontoo
Lonnan skär utanför Helsingfors, fi. Lonna Lonnan på kartan
Loppis (föråldrat) kommun i Egentliga Tavastland, fi. Loppi Loppis på kartan
Loppis gård egendom i Lempäälä, Birkaland, fi. Loppi
Loskarnäs by i Pargas Loskarnäs på kartan
Lostenen flyttblock i Purmo (Pedersöre kommun), fi. Ilveskivi Lostenen på kartan
Lotas (låtas) bydel i Terjärv (Kronoby kommun), fi. Lotanen Lotas på kartan
Lotlax (lo:t-) by i Vörå Lotlax på kartan
Lotsberget stadsdel och berg i Mariehamn Lotsberget på kartan
Lottelund bostadsområde i Karleby Lottelund på kartan
Lovisa (-vi:'sa) stad i Nyland, fi. Loviisa Lovisa på kartan

info: Lovisa stad består av de f.d. kommunerna Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors. Kommunerna sammanslogs 1.1.2010. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Lovisa avser orter som omfattades av Lovisa stad före 2010.

Lovisaviken vik i Lovisa, fi. Loviisanlahti Lovisaviken på kartan
Lovisaån å i Lovisa, fi. Loviisanjoki Lovisaån på kartan
Loviselund (-lúnd) by i Kyrkslätt Loviselund på kartan
Luhango (föråldrat) kommun i Mellersta Finland, fi. Luhanka Luhango på kartan
Luhtabacka stadsdel i Vanda, fi. Luhtaanmäki
Luhtabackaån å i Vanda, fi. Luhtaanmäenjoki
Luk (lu:k) stadsdel och egendom i Esbo, fi. Luukki Luk på kartan
Lukträsket sjö i Luk i Esbo, fi. Luukinjärvi Lukträsket på kartan
Lukubäcken del av Mankans i Esbo, fi. Lukupuro Lukubäcken på kartan
Lumnäs egendom i Lappträsk Lumnäs på kartan
Lumparby by i Lumparland Lumparby på kartan
Lumparland kommun på Åland Lumparland på kartan
Lumparn fjärd mellan Jomala, Lemland, Lumparland och Sund
Lumparsund (-súnd) sund mellan Lemland och Lumparland Lumparsund på kartan
Lumpo by i Lumparland Lumpo på kartan
Lundo kommun i Egentliga Finland, fi. Lieto Lundo på kartan
Lunkböle by i Tenala (Raseborgs stad) Lunkböle på kartan
Luopiois (föråldrat) 1) del av Pälkäne kommun, 2) tidigare kommun i Birkaland, fi. Luopioinen Luopiois på kartan

info: Luopioinen (Luopiois) är sedan 2007 en del av Pälkäne kommun.

Lurböle by i Sagu, fi. Luurila
Lustikulla del av Olars i Esbo, fi. Lystimäki Lustikulla på kartan
Lylyis (ly-) by i Lojo, fi. Lylyinen
Lypertö (ly:pärtö) by i Gustavs, fi. Lypyrtti
Lysarholmen stadsdel i Jakobstad, fi. Lysarholma
Lysholmen bostadsområde i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Lysholmen på kartan
Lyttskär by i Björneborg, fi. Lyttylä
Lågbacka by i Karis (Raseborgs stad)
Låghara skär utanför Helsingfors, fi. Matalahara Låghara på kartan
Lågland gårdsgrupp i Karleby, fi. Matalamaa Lågland på kartan
Lågnäs by i Ingå Lågnäs på kartan
Lågpelt gårdsgrupp och fornfyndsområde i Vörå Lågpelt på kartan
Lågskär skär med fyr i Ålands hav
Lågskärgården skärgård i Saltvik
Låjärv (lå:-) del av Esbogård i Esbo, sjö mellan Esbo och Kyrkslätt, fi. Loojärvi Låjärv på kartan
Lålax (lå:-) by i Vörå Lålax på kartan
Lålby (lå:l-) by i Lappfjärd (Kristinestads stad) Lålby på kartan
Långa bron bro i Helsingfors, fi. Pitkäsilta
Långbacka bydel i Petalax (Malax kommun)
Långbacka bydel i Pensala Munsala (Nykarleby stad)
Långbacka stadsdel i Åbo, fi. Pitkämäki Långbacka på kartan
Långbergsöda (-ö:da) by i Saltvik Långbergsöda på kartan
Långbrok holme i Brändö Långbrok på kartan
Långersö holme i Vårdö Långersö på kartan
Långfjärden fjärd i Borgå Långfjärden på kartan
Långfors bydel i Vörå Långfors på kartan
Långforsen fors med vattenreningsverk i Vanda, fi. Pitkäkoski
Långholmen by i Kimito (Kimitoöns kommun)
Långmossen gårdsgrupp i Övermalax i Malax
Långmossen by i Solf (Korsholms kommun)
Långnäs färjhamn i Lumparland
Långnäset del av Översundom i Sundom i Vasa Långnäset på kartan
Långratan (-ratan) skär utanför Helsingfors, fi. Pitkärivi Långratan på kartan
Långsjö sjö i Saltvik Långsjö på kartan
Långsjö egendom i Somero, Egentliga Finland, fi. Pitkäjärvi Långsjö på kartan
Långskogen företagsområde i Vasa, fi. Laajametsä Långskogen på kartan
Långskäret halvö med fiskehamn i Sundom i Vasa Långskäret på kartan
Långstjärt holme i Gustavs, fi. Langstet
Långstrand by i Kyrkslätt Långstrand på kartan
Långstrand by i Tenala (Raseborgs stad)
Långvattnet sund vid Åbo, fi. Pitkäsalmi Långvattnet på kartan
Långvik by i Ingå Långvik på kartan
Långvik by i Karislojo (Lojo stad), fi. Pitkälahti Långvik på kartan
Långvik by i Bjärnå (Salo stad), fi. Lanviiki, se Norrlångvik och Söderlångvik
Långviken gårdsgrupp i Sideby (Kristinestads stad)
Långviken vik i Kyrkslätt
Långviken bydel i Rangsby i Närpes
Långviran ö i Pyttis, fi. Pitkäviiri Långviran på kartan
Långåminne del av Övermalax i Malax Långåminne på kartan
Långåsmossen gårdsgrupp i Tjöck (Kristinestads stad) Långåsmossen på kartan
Långö by i Öja (Karleby stad) Långö på kartan
Långön udde i Närpes Långön på kartan
Långör udde i Kelviå (Karleby stad), fi. Lankoori Långör på kartan
Långören holme utanför Helsingfors, fi. Särkkä Långören på kartan
Långörsudden udde i Luvia, Satakunta, fi. Lankoorinnokka
Lånholm ö i Iniö (Pargas stad)
Läpp by i och del av Karis (Raseborgs stad) Läpp på kartan
Läppträsket sjö i Karis (Raseborgs stad) Läppträsket på kartan
Lärkkulla stiftsgård och utbildningsenhet i Karis (Raseborgs stad) Lärkkulla på kartan
Lökholm holme och by i Nagu (Pargas stad)
Lökholmen holme i Pargas
Föregående sida «    1 2 3 4    » Nästa sida