Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 223

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Mackarböle (föråldrat) by i Bjärnå (Salo stad), fi. Makarla
Maggböle by i Degerby i Ingå
Magnuskärr del av Kårböle i Helsingfors, fi. Maununneva Magnuskärr på kartan
Magnäs (mang-) by i Snappertuna (Raseborgs stad) Magnäs på kartan
Mail by i Tenala (Raseborgs stad) Mail på kartan
Majholm by i Nagu (Pargas stad) Majholm på kartan
Majniemi by i Kimito (Kimitoöns kommun), fi. Mainiemi
Majorna (majj-) bydel i Kvevlax (Korsholms kommun) Majorna på kartan
Majors (-ó:rs) gårdsgrupp i Yttermalax i Malax
Majorsträsket sjö i Malax Majorsträsket på kartan
Majstad stadsdel i Helsingfors, fi. Toukola Majstad på kartan
Majvik område i södra Sibbo Majvik på kartan
Makila (ma:tjila) by i Kimito (Kimitoöns kommun) Makila på kartan
Makilo (makilå) skär med kustfort i Kyrkslätt, fi. Mäkiluoto Makilo på kartan
Malarby by i Tenala (Raseborgs stad) Malarby på kartan
Malax (ma:-) kommun i Österbotten, fi. Maalahti, se Yttermalax och Övermalax Malax på kartan
Malax å å i Malax, fi. Maalahdenjoki Malax å på kartan
Malaxkallan ö i Malax Malaxkallan på kartan
Mallot (mallåt) halvö i Karleby, fi. Marjaluoto Mallot på kartan
Malm stadsdel i Helsingfors, fi. Malmi, se Nedre Malm och Övre Malm Malm på kartan
Malm by i Sjundeå
Malm by i Degerby i Ingå
Malmars egendom i Tusby, fi. Malmari
Malmbacka del av Ladusved i Esbo, fi. Malminmäki Malmbacka på kartan
Malmen centrum i Pargas, fi. Malmi Malmen på kartan
Malmgård by och egendom i Pernå (Lovisa stad) Malmgård på kartan
Malmgård del av Kårböle i Helsingfors, fi. Malminkartano Malmgård på kartan
Malmgård egendom i Vittisbofjärd (Björneborgs stad) Malmgård på kartan
Malmkulla företagsområde i Karis (Raseborgs stad) Malmkulla på kartan
Malmnäs bostadsområde i Pargas Malmnäs på kartan
Malms by i Pyttis, fi. Malmi Malms på kartan
Malms flygfält del av Malm i Helsingfors, fi. Malmin lentokenttä
Malmsby by i Pernå (Lovisa stad) Malmsby på kartan
Malmskär holme i Sastmola, fi. Malskeri
Malmängen del av Simonsböle i Vanda, fi. Malminiitty Malmängen på kartan
Mamrelund (-lúnd) bydel i Petalax (Malax kommun)
Mangelbo del av Grelsby i Finström Mangelbo på kartan
Mangård (mann-) by i Karis (Raseborgs stad)
Maninga (föråldrat) del av Kuopio och tidigare kommun i Norra Savolax, fi. Maaninka Maninga på kartan

info: Maaninka slogs 1.1.2015 ihop med Kuopio kommun.

Mankans stadsdel i Esbo, fi. Mankkaa, se Gamla Mankans Mankans på kartan
Mankby del av Esbogård i Esbo, fi. Mankki Mankby på kartan
Mankån å i Esbogård i Esbo, fi. Mankinjoki Mankån på kartan
Mannböle by i Karuna i Sagu, fi. Maanila
Marby del av Tessjö i Strömfors (Lovisa stad) Marby på kartan
Marby by i Eckerö Marby på kartan
Marby (föråldrat) by i Kymmene (Kotka stad), fi. Marinkylä
Marhällan holme med fyr i Jomala Marhällan på kartan
Marieberg (-bä'rj) bostadsområde i Lappträsk Marieberg på kartan
Marieberg (-bä'rj) egendom i Ingå Marieberg på kartan
Mariefors (-få'rs) bruk i Tusby, fi. Kellokoski
Mariehamn (-ha'mn) stad på Åland, fi. Maarianhamina Mariehamn på kartan
Mariestrand del av Kaskö
Maringais by i Lochteå (Karleby stad), fi. Marinkainen
Markby by i Nykarleby Markby på kartan
Marknadsbacken bostadsområde i Strömfors (Lovisa stad), fi. Markkinamäki Marknadsbacken på kartan
Markomby by i Korpo (Pargas stad) Markomby på kartan
Markulla del av Haxböle i Vanda, fi. Maarinkunnas Markulla på kartan
Markusböle by i Finström Markusböle på kartan
Markusbölefjärden fjärd i Finström Markusbölefjärden på kartan
Marlebäck egendom i Itis
Marsjön sjö i Ingå Marsjön på kartan
Marskil (má:rstji:l) vik i Kumlinge Marskil på kartan
Marsund sund mellan Eckerö och Hammarland
Martas del av Sockenbacka i Helsingfors, fi. Marttila Martas på kartan
Martböle (mart-) by i Sagu, fi. Martinpyöli Martböle på kartan
Martois (mart-) by i Korsholm, fi. Martoinen Martois på kartan
Marudd (-údd) del av Botby i Helsingfors, fi. Marjaniemi Marudd på kartan
Masaby (masa-) by, bostadsområde och järnvägsstation i Kyrkslätt, fi. Masala Masaby på kartan
Maskinnamo (maski'nnamå) ö i Korpo (Pargas stad) Maskinnamo på kartan
Masko (föråldrat) kommun i Egentliga Finland, fi. Masku Masko på kartan
Massby by i Sibbo Massby på kartan
Masugnen fabriksområde i Oravais (Vörå kommun)
Matar (matar) stadsdel i Vanda, fi. Matari Matar på kartan
Matgruvan ö med seglarhamn vid Ekenäs (Raseborgs stad) Matgruvan på kartan
Mathildedal (-dá:l) by och bruk i Bjärnå (Salo stad), fi. Matilda
Mattby stadsdel i Esbo, fi. Matinkylä Mattby på kartan
Mattby by i Kyrkslätt Mattby på kartan
Mattböle by i Kimito (Kimitoöns kommun) Mattböle på kartan
Mattböle by i Sagu, fi. Mattila
Mattholm ö och by i Pargas
Mattkärr by i Kimito (Kimitoöns kommun) Mattkärr på kartan
Mattlars del av Yttermalax i Malax Mattlars på kartan
Mattnäs by i Nagu (Pargas stad) Mattnäs på kartan
Maxmo (-mo) 1) del av Vörå kommun, 2) by i Maxmo (Vörå kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten, fi. Maksamaa Maxmo på kartan

info: Maxmo slogs 1.1.2007 tillsammans med Vörå ihop till Maxmo-Vörå kommun. Denna slogs 1.1.2011 ihop med Oravais och fick namnet Vörå kommun.

Medelby by i Houtskär (Pargas stad) Medelby på kartan
Medvastö (me:dvast-) by i Kyrkslätt Medvastö på kartan
Meijerhof egendom i Pieksämäki, Södra Savolax, fi. Meijerhovi
Meiko sjö i Kyrkslätt Meiko på kartan
Mejlans stadsdel i Helsingfors, fi. Meilahti Mejlans på kartan
Melkö ö invid Drumsö i Helsingfors, fi. Melkki Melkö på kartan
Mellanklobb skär med ledfyr i Vårdö Mellanklobb på kartan
Mellantorp bydel i Hammarland
Mellersta Böle del av Böle i Helsingfors, fi. Keski-Pasila
Mellersta Finland landskap, fi. Keski-Suomi Mellersta Finland på kartan
Mellersta Nordsjö del av Nordsjö i Helsingfors, fi. Keski-Vuosaari
Mellersta Österbotten landskap, fi. Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten på kartan
Mellungsbacka del av Mellungsby i Helsingfors, fi. Mellunmäki Mellungsbacka på kartan
Mellungsby stadsdel i Helsingfors, fi. Mellunkylä Mellungsby på kartan
Melmo (mell-) bostadsområde i Vasa, fi. Melaniemi Melmo på kartan
Merikart (merika:rt) by i Lillkyro (Vasa stad), fi. Merikaarto
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida