Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 46

Obbnäs (åbb-) by och flottstation i Kyrkslätt, fi. Upinniemi Obbnäs på kartan
Obbnäsfjärden fjärd i Kyrkslätt, fi. Upinniemenselkä Obbnäsfjärden på kartan
Observatorieberget berg i Helsingfors, fi. Tähtitorninvuori eller Tähtitorninmäki

info: På Observatorieberget finns ett astronomiskt observatorium.

Odensö by och ö i Ekenäs (Raseborgs stad)
Odensö sund sund i Ekenäs (Raseborgs stad)
Odonskär holme i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), fi. Uuduskeri
Oitans del av och egendom i Björnkärr i Esbo, fi. Oittaa Oitans på kartan
Oitbacka by och egendom i Kyrkslätt, fi. Oitmäki Oitbacka på kartan
Olars (o:lars) stadsdel i Esbo, fi. Olari Olars på kartan
Olarsbäcken del av Olars i Esbo, fi. Olarinluoma Olarsbäcken på kartan
Ollant gårdsgrupp i Munsala (Nykarleby stad) Ollant på kartan
Ollhugget gårdsgrupp i Komossa i Oravais (Vörå kommun) Ollhugget på kartan
Olofsborg (-bå'rj) slott i Nyslott, fi. Olavinlinna
Olofsnäs by i Geta Olofsnäs på kartan
Olsböle by och egendom i Tenala (Raseborgs stad) Olsböle på kartan
Olsön ö i Malax Olsön på kartan
Ominaisfjärden fjärd i Nagu (Pargas stad), fi. Omenaistenaukko Ominaisfjärden på kartan
Onas (onas) ö och by i Borgå Onas på kartan
Onas port sund i Borgå Onas port på kartan
Ontala (ånt-) by i Pargas Ontala på kartan
Opanholmen (opan-) holme i Sibbo Opanholmen på kartan
Oppsjön sjö i Kökar Oppsjön på kartan
Oravais (åravais) 1) del av Vörå kommun, 2) by i Oravais (Vörå kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten, fi. Oravainen Oravais på kartan

info: Oravais är sedan 1.1.2011 en del av Vörå kommun.

Oravais fabrik fabriksort i Oravais (Vörå kommun), fi. Oravaistentehdas
Orisberg (-bä'rj) egendom och bruk i Storkyro Orisberg på kartan
Ormnäs del av Ekenäs (Raseborgs stad) Ormnäs på kartan
Orrby by på Emsalö i Borgå Orrby på kartan
Orrbyfjärden fjärd i Borgå, fi. Orrbynselkä Orrbyfjärden på kartan
Orrdals klint berg i Saltvik Orrdals klint på kartan
Orrengrund (-grúnd) skär med lotsstation i Pernå (Lovisa stad) Orrengrund på kartan
Orrnäs bostadsområde i Vasa, fi. Teeriniemi Orrnäs på kartan
Orrnäs by i Kimito (Kimitoöns kommun) Orrnäs på kartan
Ors (o:rs) by i Ingå Ors på kartan
Orslandet (o:rs-) ö i Ingå Orslandet på kartan
Orsnäs (o:rs-) by i Lojo, fi. Osuniemi Orsnäs på kartan
Orvlax (årv-) by i Bromarv (Raseborgs stad) Orvlax på kartan
Osmundsböle (åss-) by i Karis (Raseborgs stad) Osmundsböle på kartan
Osnäs (o:s-) färjhamn i Gustavs, fi. Vuosnainen Osnäs på kartan
Otby (o:t-) by i Nurmijärvi, Nyland, fi. Uotila
Otnäs (o:t-) stadsdel i Esbo, fi. Otaniemi Otnäs på kartan
Otterböte berg med bronsåldersboplats i Kökar Otterböte på kartan
Oulais (föråldrat) stad i Norra Österbotten, fi. Oulainen Oulais på kartan
Ovanmalm (å:van-) by i Tenala (Raseborgs stad)
Ovanmalmträsket sjö i Tenala (Raseborgs stad) Ovanmalmträsket på kartan
Ovanåker by i Saltvik
Oxkangar ö och by i Oravais (Vörå kommun)