Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 158

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Packais by i Nagu (Pargas stad) Packais på kartan
Paddais by i Sagu, fi. Patainen Paddais på kartan
Padva (padd-) by i Bromarv (Raseborgs stad) Padva på kartan
Paipis by i Sibbo, fi. Paippinen Paipis på kartan

info: Paipis är indelat i Norra och Södra Paipis.

Pajböle by i Kimito (Kimitoöns kommun) Pajböle på kartan
Pakinais by i Rimito (Nådendals stad), fi. Pakinainen
Paldamo (föråldrat) kommun i Kajanaland, fi. Paltamo Paldamo på kartan
Palikais (föråldrat) egendom i Somero, Egentliga Finland, fi. Palikainen
Paljak (pall-) gårdsgrupp i Komossa i Oravais (Vörå kommun), fi. Paljakka Paljak på kartan
Palmgård by i Sjundeå
Palvis (pall-) by i Vörå Palvis på kartan
Panike (panike) bydel i Replot (Korsholms kommun) Panike på kartan
Pantsarnäs by i Geta Pantsarnäs på kartan
Pargas (parr-) by i Tenala (Raseborgs stad) Pargas på kartan
Pargas (parr-) 1) stad i Egentliga Finland, 2) centralort i Pargas stad, fi. Parainen Pargas på kartan

info: Pargas stad består av de f.d. kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Pargas. Kommunerna sammanslogs 1.1.2009 till en kommun med namnet Väståbolands stad, och bytte 1.1.2012 namn till Pargas stad. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Pargas avser orter som omfattades av Pargas stad före 2009.

Pargas port sund med småbåtshamn i Pargas, fi. Paraistenportti Pargas port på kartan
Parkbacken stadsdel i Åbo, fi. Puistomäki Parkbacken på kartan
Parkstad del av Storskog i Helsingfors, fi. Puistola Parkstad på kartan
Parsby (pa:rs-) stadsdel och by i Pargas Parsby på kartan
Patis (pa:tis) 1) stadsdel i Åbo, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Paattinen

info: Patis är sedan 1973 en del av Åbo.

Pattungarna skärgrupp norr om Åland
Paunis by i Lojo, fi. Pauni
Paxal del av Övermalax i Malax Paxal på kartan
Peders stadsdel i Jakobstad, fi. Pietarila Peders på kartan
Pederså by i Kimito (Kimitoöns kommun) Pederså på kartan
Pedersöre kommun i Österbotten, fi. Pedersören kunta Pedersöre på kartan

info: Kommunens finska namn var fram till 23.2.1989 Pietarsaaren maalaiskunta.

Pelat (pe:lat) bydel i Munsala (Nykarleby stad) Pelat på kartan
Pellinge by i Borgå, fi. Pellinki, se Lillpellinge och Storpellinge Pellinge på kartan
Peltmo (-mo) bydel i Munsala (Nykarleby stad) Peltmo på kartan
Pemar (pe:mar) stad i Egentliga Finland, fi. Paimio Pemar på kartan
Pemarfjärden (Pemarn) fjärd mellan Pargas och Karuna (Sagu kommun), Egentliga Finland, fi. Paimionselkä (Peimari) Pemarfjärden (Pemarn) på kartan
Pemarån å i Pemar, fi. Paimionjoki
Penikarströmmen (penikar-) sund i Sundom i Vasa Penikarströmmen på kartan
Pensala (pensala) by i Munsala (Nykarleby stad) Pensala på kartan
Pensar (penn-) ö och by i Nagu (Pargas stad) Pensar på kartan
Pensarströmmen sund mellan Nagu (Pargas stad) och Pargas
Pentala (pent-) ö i Sommaröarna i Esbo Pentala på kartan
Pentby by i Pojo (Raseborgs stad) Pentby på kartan
Pepot (pe:påt) by och bostadsområde i Borgå, fi. Peippola Pepot på kartan
Pepparn holme i Jomala Pepparn på kartan
Perho å å som utmynnar i Karleby, fi. Perhonjoki Perho å på kartan

info: Kallas även Vetil å.

Perisgrund båthamn i och del av Bergö (Malax kommun) Perisgrund på kartan
Perkas gårdsgrupp i Karleby Perkas på kartan
Permo (pärrmo) stadsdel i Jakobstad Permo på kartan
Perno stadsdel i Åbo
Pernå (pä:rnå) 1) del av Lovisa stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Pernaja Pernå på kartan

info: Pernå är sedan 1.1.2010 en del av Lovisa stad.

Pernåviken vik i Pernå (Lovisa stad), fi. Pernajanlahti, se Lillpernåviken Pernåviken på kartan
Persby by i Sund
Persböle by i Pojo (Raseborgs stad)
Persöfladan fjärd i Snappertuna (Raseborgs stad) Persöfladan på kartan
Perus (pärus) by i Lappfjärd (Kristinestads stad)
Petalax (peta-) 1) del av Malax kommun, 2) by i Petalax (Malax kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten, fi. Petolahti Petalax på kartan
Petas (petas) bostadsområde i Biskopsböle i Vanda
Peterskär skär i Luvia, Satakunta, fi. Pietari
Petsmo (pettsmo) by i Kvevlax (Korsholms kommun) Petsmo på kartan
Petsor (pett-) holme i Nagu (Pargas stad) Petsor på kartan
Pettböle by i Finström Pettböle på kartan
Petteby by i Pargas Petteby på kartan
Pettersbacka by i Vörå, fi. Petterinmäki Pettersbacka på kartan
Pettersborg bydel i Rangsby i Närpes Pettersborg på kartan
Pettu (petto) ö och by i Finby (Salo stad)
Pexorholm by i Pargas
Pickala by och egendom i Sjundeå, fi. Pikkala Pickala på kartan
Pickalaviken vik mellan Sjundeå och Kyrkslätt, fi. Pikkalanlahti Pickalaviken på kartan
Pickalaån å i Sjundeå, fi. Pikkalanjoki Pickalaån på kartan
Pielis älv älv i Norra Karelen, fi. Pielisjoki
Pielisjärvi sjö i Norra Karelen, fi. Pielinen
Pigby by i Sibbo Pigby på kartan
Pikis (pi:kis) 1) del av S:t Karins stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Piikkiö Pikis på kartan

info: Pikis är sedan 1.1.2009 en del av S:t Karins stad.

Pilesbacken bostadsområde i Karleby Pilesbacken på kartan
Piparby (pi:par-) by i Nagu (Pargas stad) Piparby på kartan
Pirilö (pirilö) stadsdel och halvö i Jakobstad Pirilö på kartan
Pirlax (pi:r-) by i Borgå, fi. Piirlahti Pirlax på kartan
Pito (pi:tå) by i Pargas Pito på kartan
Pixne del av Yttermalax i Malax
Pjelax (pje:-) by i Närpes, fi. Piolahti Pjelax på kartan
Pjelaxfjärden fjärd i Närpes Pjelaxfjärden på kartan
Pjukala (pju:kala) by och stadsdel i Pargas Pjukala på kartan
Pockar by i Lappträsk, fi. Pukaro Pockar på kartan
Pockar gård egendom i Lappträsk, fi. Pukaron kartano Pockar gård på kartan
Pojo (po:jo) 1) del av Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Pohja Pojo på kartan

info: Pojo är sedan 1.1.2009 en del av Raseborgs stad.

Pojo gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), fi. Pohjankartano
Pojoviken (po:jovi:'ken) vik i Pojo (Raseborgs stad), fi. Pohjanpitäjänlahti eller Pohjanlahti Pojoviken på kartan
Porkala (pårkala) by i Kyrkslätt, fi. Porkkala Porkala på kartan
Porkala udd udde i Kyrkslätt, fi. Porkkalanniemi Porkala udd på kartan

info: På Porkala udd finns lots- och sjöbevakningsstation.

Porkalafjärden fjärd mellan Kyrkslätt och Ingå, fi. Porkkalanselkä Porkalafjärden på kartan
Porlom (pårrlåm) by i Lappträsk, fi. Porlammi Porlom på kartan
Porsskär skärgrupp i Brändö Porsskär på kartan
Porsö (pårs-) ö i Bromarv (Raseborgs stad)
Portparken del av Fastböle i Vanda, fi. Porttipuisto
Posta (po:sta) by i Hammarland Posta på kartan
Pottarna bydel i Östra Yttermark i Närpes
Poutuis by i Nagu (Pargas stad) Poutuis på kartan
Predium hamn och område med fritidsbostäder i Tenala (Raseborgs stad) Predium på kartan
Prest gårdsgrupp i Karleby Prest på kartan
Prostvik by i Nagu (Pargas stad) Prostvik på kartan
Prålsbacka by i Degerby i Ingå
Prästbacka egendom i Askola, Nyland
Prästgården by i Korpo (Pargas stad)

info: Officiellt Korpo Prästgården.

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida