Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 186

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Rabbas by i Pernå (Lovisa stad) Rabbas på kartan
Rabbelugn (-lúngn) egendom i Anjalankoski (Kouvola stad), Kymmenedalen, fi. Takamaa Rabbelugn på kartan
Ragnörsforsen fors i Nykarleby Ragnörsforsen på kartan
Ragvaldsby by i Ulvsby, fi. Ravani
Rainebäck gårdsgrupp i Pörtom (Malax kommun) Rainebäck på kartan
Rajåkern bostadsområde i Nykarleby Rajåkern på kartan
Ramsholmen (rams-) by och ö i Borgå Ramsholmen på kartan
Ramsholmen (rams-) naturpark och festplats i Ekenäs (Raseborgs stad)
Ramsholmen (rams-) naturpark i Jomala
Ramskulla (rams-) by i Pojo (Raseborgs stad) Ramskulla på kartan
Ramsö (rams-) del av Sommaröarna i Esbo Ramsö på kartan
Ramsö (rams-) holme i Sund
Ramsö (rams-) del av Putsaari i Nystad, fi. Ramsio
Ramsö ö i Nagu (Pargas stad)
Rangsby by i Saltvik Rangsby på kartan
Rangsby by i Närpes Rangsby på kartan
Rank bydel i Munsala (Nykarleby stad) Rank på kartan
Rankelön ö i Petalax (Malax kommun) Rankelön på kartan
Rankgården holme i Jomala Rankgården på kartan
Rankila (ranntji:la) by i Ingå
Rankoskär holme i Geta Rankoskär på kartan
Rankö holme i Kymmene (Kotka stad), fi. Rankki Rankö på kartan
Rannö skär i Saltvik
Rasböle (ra:s-) del av Bastvik i Esbo, fi. Raasila
Raseborg (-bå'rj) by och slottsruin i Snappertuna (Raseborgs stad) Raseborg på kartan
Raseborg (-bå'rj) stad i Nyland, fi. Raasepori Raseborg på kartan

info: Raseborgs stad bildades 1.1.2009 genom sammanslagning av kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo.

Rasmus gårdsgrupp i Karleby
Rastböle del av Nordsjö, friluftsområde och campingplats i Helsingfors, fi. Rastila Rastböle på kartan
Raumo (raomå) stad i Satakunta, fi. Rauma Raumo på kartan
Raumosjön del av Bottenhavet, fi. Raumanmeri
Ravals bostadsområde i Kyrkslätt Ravals på kartan
Rebböle del av Bamböle i Finström Rebböle på kartan
Redamo (redamå) holme i Nagu (Pargas stad) Redamo på kartan
Reimars del av Gäddbergsö i Strömfors (Lovisa stad)
Reimars del av Sockenbacka i Helsingfors, fi. Reimarla Reimars på kartan
Reips holme i Karleby, fi. Kräkilä Reips på kartan
Rejböle by i Karis (Raseborgs stad) Rejböle på kartan
Rejpelt by i Vörå, fi. Rekipelto Rejpelt på kartan
Reku (reko) by i Kimito (Kimitoöns kommun) Reku på kartan
Rekuby (reko-) by i Bromarv (Raseborgs stad) Rekuby på kartan
Relanders grund grund vid Raumo, fi. Relanderinmatala
Renstrandsträsket sjö i Jackarby i Borgå Renstrandsträsket på kartan
Renum (renum) by i Borgå Renum på kartan
Renö (re:n-) ö i Kelviå (Karleby stad), fi. Poroluoto Renö på kartan
Replot (repplåt) 1) del av Korsholms kommun, 2) by i Replot (Korsholms kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten, fi. Raippaluoto Replot på kartan
Replotfjärden fjärd i Korsholm, fi. Raippaluodonselkä Replotfjärden på kartan
Replotlandet ö i Replot (Korsholms kommun)
Repskär skär utanför Karleby
Repubacka (repo-) by i Snappertuna (Raseborgs stad)
Reso (re:so) stad i Egentliga Finland, fi. Raisio Reso på kartan
Revbacka by i Bromarv (Raseborgs stad) Revbacka på kartan
Reveln bostadsområde i Korsholm Reveln på kartan
Revolax (revå-) 1) del av Siikajoki kommun, 2) tidigare kommun i Norra Österbotten, fi. Revonlahti Revolax på kartan

info: Revolax slogs 1973 ihop med Paavola och bildade en ny kommun med namnet Ruukki. Ruukki är sedan 2007 del av Siikajoki kommun.

Revöfjärden fjärd i Replot (Korsholms kommun) Revöfjärden på kartan
Ribacka bydel i Petalax (Malax kommun)
Ribäcken gårdsgrupp i Övermalax i Malax
Riddarla by i Storkyro, fi. Ritaala
Rikarnäs by i Sagu, fi. Rikaniemi
Rike (ri:ke) by i Pernå (Lovisa stad)
Rilax (ri:laks) by och egendom i Kyrkslätt Rilax på kartan
Rilax (ri:laks) by och egendom i Bromarv (Raseborgs stad), fi. Riilahti Rilax på kartan
Rimal (ri:mal) by i Solf (Korsholms kommun), fi. Riimala Rimal på kartan
Rimito (rimitå) 1) del av Nådendals stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland, fi. Rymättylä Rimito på kartan

info: Rimito är sedan 1.1.2009 del av Nådendals stad.

Ring I ringled kring Helsingfors, fi. Kehä I
Ring II ringled i Esbo, fi. Kehä II
Ring III ringled omkring Helsingfors, fi. Kehä III

info: Ring III sträcker sig genom Kyrkslätt, Esbo, Vanda och Helsingfors.

Ringsböle by i Jomala
Rinnehemmet del av och vårdhem i Lakisto i Esbo, fi. Rinnekoti
Rip by i Östermark, fi. Riippi
Ripuby (ripo-) stadsdel i Vanda, fi. Riipilä Ripuby på kartan
Risby by i Sastmola, fi. Riispyy
Risis (ri:sis) by i Nagu (Pargas stad) Risis på kartan
Risåsen bydel i Östra Yttermark i Närpes Risåsen på kartan
Risö by i Larsmo Risö på kartan

info: Risö hör officiellt till registerbyn Larsmo.

Risö häll bostadsområde i Holm i Larsmo Risö häll på kartan
Risöfladan (-fladan) strandområde i Vasa Risöfladan på kartan
Risön halvö i Larsmo Risön på kartan
Ritgrund skär med fyr och f.d. lotsstation i Replot (Korsholms kommun) Ritgrund på kartan
Romby (ro:m-) del av Jordansby i Tenala (Raseborgs stad)
Romsarby (råmsar-) by i Karis (Raseborgs stad) Romsarby på kartan
Roparnäs del av Vasa, fi. Huutoniemi Roparnäs på kartan
Rosala (ro:sala) by i Hitis (Kimitoöns kommun) Rosala på kartan
Rosalalandet ö i Hitis (Kimitoöns kommun) Rosalalandet på kartan
Rosasholmen stadsdel i Jakobstad, fi. Ruusasholma Rosasholmen på kartan
Rosen bastion i Lovisa

info: Kallas även Bastion Rosen. Jfr Ungern.

Rosenberg by i Sund Rosenberg på kartan
Rosendal (ro:sen-) stadsdel i Vanda, fi. Tammisto Rosendal på kartan
Rosendal (ro:sen-) by i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Rosendal på kartan
Rosenlund bostadsområde i Jakobstad, fi. Ruusulehto
Rosklax (råsk-) by i Korpo (Pargas stad) Rosklax på kartan
Roslax (ro:s-) by i Houtskär (Pargas stad) Roslax på kartan
Rosnäs del av Björneborg, fi. Ruosniemi
Rossen stadsdel i Mariehamn
Roukus gårdsgrupp i Kimo i Oravais (Vörå kommun) Roukus på kartan
Rudom (ru:dåm) by i Lappträsk, fi. Rutumi Rudom på kartan
Rudå del av Helgeboda i Kimito (Kimitoöns kommun) Rudå på kartan
Rugnola (rungnåla) by i Kimito (Kimitoöns kommun)
Rullarsböle by i Snappertuna (Raseborgs stad) Rullarsböle på kartan
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida