Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 227

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Tackork by i Nagu (Pargas stad) Tackork på kartan
Tacksamviken gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun) Tacksamviken på kartan
Tackskog del av Vällskog i Esbo, fi. Takkula Tackskog på kartan
Tagelsår (tagel-) ö i Bromarv (Raseborgs stad) Tagelsår på kartan
Taklax (ta:k-) by i Korsnäs Taklax på kartan
Tali del av Sockenbacka i Helsingfors
Talistranden del av Munksnäs i Helsingfors, fi. Talinranta
Tallbacka gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun) Tallbacka på kartan
Tallbacka del av Vahterpää i Strömfors (Lovisa stad)
Tallbacka bostadsområde i Öja (Karleby stad)
Tallbacka höjd i Tölö i Helsingfors, fi. Mäntymäki
Tallböle by i Sagu, fi. Mäntykylä
Tallmo bostadsområde, slalombacke och golfbana i norra Mårtensby i Sibbo, fi. Talma Tallmo på kartan
Tallmo del av Karis (Raseborgs stad) Tallmo på kartan
Tallnäs by i Karislojo (Lojo stad), fi. Tallaa
Tallvarpen vik i Kaskö Tallvarpen på kartan
Tammelund (-lúnd) stadsdel i Helsingfors, fi. Tammisalo Tammelund på kartan
Tammerfors (-få'rs) stad i Birkaland, fi. Tampere Tammerfors på kartan
Tammo (tammå) ö i Pargas
Tana älv (ta:na-) älv i Lappland, fi. Teno eller Tenojoki
Tankar skär med fyr och lotsstation i Öja (Karleby stad) Tankar på kartan
Tankarskatan hamn i Petsmo i Kvevlax (Korsholms kommun) Tankarskatan på kartan
Tapelsåsen (tapels-) ås i Bromarv (Raseborgs stad) Tapelsåsen på kartan
Tara (tara) by i Pargas Tara på kartan
Tarkis by i Borgå, fi. Tarkkinen Tarkis på kartan
Taslot (ta:slo:t) holme i Nagu (Pargas stad) Taslot på kartan
Tast gårdsgrupp i Nedervetil (Kronoby kommun) Tast på kartan
Tattarmalmen område i Borgå, fi. Tattarimalmi Tattarmalmen på kartan
Tattarmossen del av Storskog i Helsingfors, fi. Tattarisuo Tattarmossen på kartan
Tattaråsen del av Malm i Helsingfors, fi. Tattariharju Tattaråsen på kartan
Tavastberga stadsdel i Vanda, fi. Hämevaara Tavastberga på kartan
Tavastby by i Pernå (Lovisa stad) Tavastby på kartan
Tavastby stadsdel i Vanda, fi. Hämeenkylä Tavastby på kartan
Tavastby by i Elimä (Kouvola stad), fi. Hämeenkylä Tavastby på kartan
Tavastby (föråldrat) by i Vederlax, fi. Hämeenkylä
Tavastehus (-hú:s) stad i Egentliga Tavastland, fi. Hämeenlinna Tavastehus på kartan
Tavastehusleden utfartsled norrut mot Tavastehus från Helsingfors, fi. Hämeenlinnanväylä
Tavastfjärden fjärd i Kyrkslätt Tavastfjärden på kartan
Tavastkulla gård egendom i Tavastby i Vanda, fi. Hämeenkylän kartano Tavastkulla gård på kartan
Tavastkyro (-tjyrå) kommun i Birkaland, fi. Hämeenkyrö Tavastkyro på kartan
Tavastmon mo i Jämijärvi, Satakunta och Kankaanpää, Satakunta, fi. Hämeenkangas
Tavastrona (-ro:na) by i Kimito (Kimitoöns kommun) Tavastrona på kartan
Tavistholmen holme utanför Lovisa
Tegelbruksbacken naturområde i Kristinestad, fi. Tiilitehtaanmäki Tegelbruksbacken på kartan
Tegelbruksbacken bostadsområde i Sjundeå Tegelbruksbacken på kartan
Tegelhagen stadsdel i Pargas, fi. Tiilihaka Tegelhagen på kartan
Teisala by i Borgå, fi. Teissala Teisala på kartan
Tellholm gårdsgrupp i Hammarland
Tenala (te:n-) 1) del av Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Tenhola Tenala på kartan

info: Tenala slogs 1993 samman med Ekenäs stad och är sedan 1.1.2009 en del av Raseborgs stad.

Tennby stadsdel i Pargas Tennby på kartan
Tennäs (tenn-) by i Pargas Tennäs på kartan
Tennäs äng by i Pargas
Terjärv (tärr-) 1) centralort i och del av Kronoby kommun, 2) tidigare kommun i Österbotten, fi. Teerijärvi Terjärv på kartan

info: Terjärv är sedan 1969 en del av Kronoby kommun. Läsuttalet /te:rjärv/ är allmänt förekommande.

Tervik (tärr-) by och egendom i Pernå (Lovisa stad) Tervik på kartan
Tervo, se Lilltervo och Stortervo
Tervsund (tärrv-) by i Pargas
Tervsundet (tärrv-) sund i Pargas
Tessjö by i Strömfors (Lovisa stad), fi. Tesjoki Tessjö på kartan
Tessjöån å i Lappträsk och Strömfors (Lovisa stad), fi. Taasianjoki eller Tesjoki Tessjöån på kartan

info: Tessjöåns finska namn är Taasianjoki i Lappträsk och Taasianjoki eller Tesjoki i Strömfors.

Tessvär (-vär) by i Finby (Salo stad) Tessvär på kartan
Tetom (te:tåm) by och egendom i Pernå (Lovisa stad) Tetom på kartan
Teugmo (-mo) by i Maxmo (Vörå kommun) Teugmo på kartan
Tiftö ö i Ingå
Tillisbacken del av Bastvik i Esbo, fi. Tillinmäki Tillisbacken på kartan
Timböle (timm-) by i Karuna i Sagu, fi. Timari
Tingön ö i Sund Tingön på kartan
Tirmo (tirrmå) by i Borgå Tirmo på kartan
Tjudö by i Finström Tjudö på kartan
Tjusterby (tju:s-) by och egendom i Pernå (Lovisa stad) Tjusterby på kartan
Tjusterby (tju:s-) by i Borgå, fi. Tyysteri Tjusterby på kartan
Tjusterby (tju:s-) by i Sjundeå, fi. Tyyskylä Tjusterby på kartan
Tjusträsk sjö i Sjundeå Tjusträsk på kartan
Tjuvö del av Strömslandet i Pernå (Lovisa stad)
Tjänstemans del av Skattmans i Vanda, fi. Virkamies
Tjärlax by i Närpes Tjärlax på kartan
Tjäru (tjäru) gårdsgrupp i Långö i Öja (Karleby stad) Tjäru på kartan
Tjäruholmen (tjäru-) bostadsområde i Karleby, fi. Tervaholma
Tjöck 1) del av Kristinestads stad, 2) tidigare kommun i Österbotten, fi. Tiukka Tjöck på kartan

info: Tjöck slogs 1973 samman med Kristinestad, Lappfjärd och Sideby till Kristinestads stad.

Tjöck å å i Tjöck (Kristinestads stad), fi. Teuvanjoki eller Tiukanjoki Tjöck å på kartan
Tjöckön halvö i Tjöck (Kristinestads stad) Tjöckön på kartan
Toby by i Korsholm, fi. Tuovila Toby på kartan
Toby å å i Korsholm, fi. Laihianjoki Toby å på kartan
Toböle by i Saltvik Toböle på kartan
Toijais stadsdel i Åbo, fi. Toijainen
Tojois (tåjj-) by i Pargas Tojois på kartan
Tolkby del av Övitsböle i Vanda, fi. Tolkinkylä Tolkby på kartan
Tolkis (tålkis) fabriksort och bostadsområde i Borgå, fi. Tolkkinen Tolkis på kartan
Tolkskogen del av Övitsböle i Vanda, fi. Tolkinmetsä
Tolls by, bostadsområde och järnvägsstation i Kyrkslätt, fi. Tolsa Tolls på kartan
Tolvsnäs by i Kimito (Kimitoöns kommun) Tolvsnäs på kartan
Tolvsnäsfjärden fjärd i Kimito (Kimitoöns kommun) Tolvsnäsfjärden på kartan
Tomasby by i Tusby, fi. Tuomala
Tomasböle by i Pojo (Raseborgs stad)
Tomasböle by i Karuna i Sagu, fi. Tuomaala
Tomtbacka del av Domarby i Helsingfors, fi. Haltiala Tomtbacka på kartan
Tomtekulla del av Ängskulla i Esbo, fi. Tontunmäki Tomtekulla på kartan
Topparbacken industriområde i Karleby, fi. Topparinmäki Topparbacken på kartan
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida