Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 259

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Vabby stadsdel i Lojo, fi. Vappula Vabby på kartan
Vaktkojberget berg i Bromarv (Raseborgs stad)
Valby (va:l-) by och bostadsområde i Lojo, fi. Vallaa
Valkom (valkåm) bostadsområde och hamn i Lovisa, fi. Valko Valkom på kartan

info: Valkom hamn kallas också Lovisa hamn.

Vallarsvedja område i Karis (Raseborgs stad) Vallarsvedja på kartan
Vallberget del av Alberga i Esbo, fi. Vallikallio Vallberget på kartan
Vallgrundslandet ö i Replot (Korsholms kommun)
Vallgård stadsdel i Helsingfors, fi. Vallila Vallgård på kartan
Vallis by i Pargas Vallis på kartan
Vallmo (-må) ö och by i Nagu (Pargas stad) Vallmo på kartan
Vallvik by i Korsholm Vallvik på kartan
Valsberg by i Övermark (Närpes stad) Valsberg på kartan
Valsåsen by i Övermark (Närpes stad) Valsåsen på kartan
Valsörarna (va:ls-) skärgrupp med fyr och f.d. sjöbevakningsstation i Björköby (Korsholms kommun), fi. Valassaaret Valsörarna på kartan
Valsörsgloppet sund i Björköby (Korsholms kommun) Valsörsgloppet på kartan
Vanda stad i Nyland, fi. Vantaa Vanda på kartan

info: Vanda hette Helsinge till 1972.

Vanda å å i Helsingfors och Vanda, fi. Vantaa eller Vantaanjoki Vanda å på kartan
Vandadalen stadsdel i Vanda, fi. Vantaanlaakso Vandadalen på kartan
Vandaforsen del av Mårtensdal i Vanda, fi. Vantaankoski Vandaforsen på kartan
Vandaparken del av Biskopsböle i Vanda, fi. Vantaanpuisto Vandaparken på kartan
Vandaporten del av Backas i Vanda, fi. Vantaanportti
Vandrock (vand-) holme i Nagu (Pargas stad) Vandrock på kartan
Vandö (vand-) bydel i Finström Vandö på kartan
Vandöfjärden sjö i Finström Vandöfjärden på kartan
Vannais by i Pargas Vannais på kartan
Vansor (va:n-) ö och by i Nagu (Pargas stad)
Vapenbrödrabyn bostadsområde i Vasa, fi. Asevelikylä Vapenbrödrabyn på kartan
Vapparn fjärd mellan Pargas och Åbo Vapparn på kartan
Vargata (varrgata) by i Vårdö Vargata på kartan
Vargatafjärden (varrgata) fjärd mellan Sund och Vårdö Vargatafjärden på kartan
Vargberget friluftscentrum i Närpes Vargberget på kartan
Vargholmen bydel med hamn i Kalax i Närpes Vargholmen på kartan
Vargholmsfjärden fjärd i Öja (Karleby stad) Vargholmsfjärden på kartan
Vargskär norra delen av Föglö Vargskär på kartan
Vargsunda by i Jomala Vargsunda på kartan
Vargsundet sjö i Hammarland och Jomala Vargsundet på kartan
Vargön ö inom Sveaborg utanför Helsingfors, fi. Susisaari Vargön på kartan
Varistorna stadsdel i Vanda, fi. Varisto Varistorna på kartan
Varlax (va:r-) by i Borgå, fi. Vaarlahti Varlax på kartan
Vars (va:rs) by i Ingå Vars på kartan
Vartsala Norrby by i Gustavs, fi. Pohjois-Vartsala
Vartsala Söderby by i Gustavs, fi. Etelä-Vartsala
Varvet udde med bostadsområde i Jakobstad Varvet på kartan
Varvsbacken bostadsområde i Kristinestad, fi. Varvinmäki
Varvssundet sund utanför Köpbacka i Lovisa Varvssundet på kartan
Vasa stad i Österbotten, fi. Vaasa, se Gamla Vasa Vasa på kartan

info: Vasa stad består sedan 1.1.2013 av Lillkyro kommun och Vasa stad. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Vasa avser orter som omfattades av Vasa stad före sammanslagningen.

Vasklot (vassklo:t) ö med hamn, bostads-, företags- och rekreationsområden i Vasa, fi. Vaskiluoto Vasklot på kartan
Vassböle by i Ingå Vassböle på kartan
Vassböle by i Saltvik Vassböle på kartan
Vassor by i Kvevlax (Korsholms kommun) Vassor på kartan
Vassorfjärden fjärd i Kvevlax (Korsholms kommun) Vassorfjärden på kartan
Vattkast by i Korpo (Pargas stad)
Vattungen ö vid Öja (Karleby stad) Vattungen på kartan
Vattungen delområde i Skutnäs i Jakobstad, fi. Vesiniemi Vattungen på kartan
Veckal del av Kvarnbacka i Vanda, fi. Vehkala
Veckelax 1) del av Fredrikshamns stad, 2) tidigare kommun i Kymmenedalen, fi. Vehkalahti Veckelax på kartan

info: Veckelax slogs 1.1.2003 ihop med Fredrikshamns stad.

Veckjärvi by i Borgå Veckjärvi på kartan
Vecklax bostadsområde i Kyrkslätt, fi. Veklahti Vecklax på kartan
Veckoski, se Norrveckoski och Söderveckoski
Vederlax (ve:där-) kommun i Kymmenedalen, fi. Virolahti Vederlax på kartan
Vehmais (föråldrat) by i Juva, Södra Savolax, fi. Vehmaa
Vehmais egendom i Juva, Södra Savolax, fi. Vehmaa
Veikars by i Korsholm, fi. Veikkaala Veikars på kartan
Vejans by i Sjundeå Vejans på kartan
Vejansslätten slätt i Sjundeå Vejansslätten på kartan
Vejby by i Lojo, fi. Veijola
Velkmossen del av Pörtom (Närpes stad)
Vemo (ve:mo) kommun i Egentliga Finland, fi. Vehmaa Vemo på kartan
Vendelä by i Lojo, fi. Ventelä Vendelä på kartan
Ventus bostadsområde i Karleby
Vepo (ve:po) stadsdel och by i Pargas
Vepsarn stadsdel i och holme utanför Åbo, fi. Vepsä
Verkan hamnvik och bostadsområde i Korpo (Pargas stad)
Verkan bydel med hamn i Norrnäs i Närpes Verkan på kartan
Verknäs udde i Pyhäranta, Egentliga Finland, fi. Rihtniemi
Verkstrand by i Finby (Salo stad), fi. Verkkoranta Verkstrand på kartan
Verkviken vik i Saltvik
Vermo (värrmå) del av och travbana i Alberga i Esbo
Vesilax (föråldrat) kommun i Birkaland, fi. Vesilahti Vesilax på kartan
Vessingsboda by i Lemland Vessingsboda på kartan
Vessö ö i Borgå, se Vessölandet

info: Kallas även Vessölandet.

Vessölandet ö i Borgå, se Vessö Vessölandet på kartan

info: Kallas även Vessö.

Vestlax by i Kimito (Kimitoöns kommun) Vestlax på kartan
Vesunda (föråldrat) egendom i Hattula, Egentliga Tavastland, fi. Vesunta
Vetil (vetil) kommun i Mellersta Österbotten, fi. Veteli Vetil på kartan
Vetil å å som utmynnar i Karleby, fi. Vetelinjoki Vetil å på kartan

info: Kallas även Perho å.

Vexala by i Munsala (Nykarleby stad) Vexala på kartan
Vias del av Övermalax i Malax Vias på kartan
Vibergs gårdsgrupp i Kaustby, fi. Viiperi
Viborgs gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), fi. Viipuri
Vichtis kommun i Nyland, fi. Vihti Vichtis på kartan
Vichtisvägen utfartsled norrut mot Vichtis från Helsingfors
Vidkulla by i Pargas Vidkulla på kartan
Vidskärsfjärden fjärd i Korpo (Pargas stad)
Vik stadsdel i Helsingfors, fi. Viikki Vik på kartan
Vik egendom i Kimito (Kimitoöns kommun)
Vik egendom i Somero, Egentliga Finland, fi. Viiki
Vikarholmen bydel i Risö i Larsmo Vikarholmen på kartan
Vikars by i Sjundeå
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida