Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 56

Abrasinmäki = Abrasbacken bostadsområde och företagsområde i Kyrkslätt
Ahlainen = Vittisbofjärd 1) del av Björneborgs stad, 2) tidigare kommun i Satakunta
Ahvenanmaa = Åland landskap
Ahvenanmeri = Ålands hav havet mellan Sverige och Åland
Ahvenanrauma = Södra Kvarken havspasset mellan Sverige och Åland, se Norra Kvarken
Ahvenkoskenselkä = Abborrfjärden fjärd mellan Pyttis, Kymmenedalen och Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Ahvenkoski = Abborrfors (-få'rs) del av Pyttis och Strömfors (Lovisa stad), Nyland, se Lillabborrfors och Storabborrfors
Ahvensaari = Åvensor (å:ven-) ö och by i Korpo (Pargas stad)
Ahvensaari = Abborrön halvö i Vasa, Österbotten
Ahvio = Ahvis by i Anjalankoski (Kouvola stad), Kymmenedalen
Airisto = Erstan (e:r- el. ärstan) fjärd utanför Åbo, Egentliga Finland
Airiston Sandviken = Airisto Sandviken bostadsområde i Pargas
Aitolahti = Aitolax by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Akaa = Ackas stad i Birkaland
Ala-Malmi = Nedre Malm del av Malm i Helsingfors, Nyland
Ala-Purmo = Nederpurmo (-purrmo) by i Purmo (Pedersöre kommun), Österbotten
Ala-Ähtävä = Ytteresse by i Esse (Pedersöre kommun), Österbotten
Alakaupunki = Nedrestaden stadsdel i Lovisa, Nyland
Alatornio = Nedertorneå (-tå:rneå) 1) del av Torneå stad, 2) tidigare kommun i Lappland
Alaveteli = Nedervetil (-vetil) 1) del av Kronoby kommun, 2) by i Nedervetil (Kronoby kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten
Alavus = Alavo (ala-) stad i Södra Österbotten
Albergan kartano = Alberga gård gård i Esbo, Nyland
Alholma = Alholmen stadsdel och hamnområde i Jakobstad, Österbotten
Ali-Kerava = Ytterkervo del av Kervo, Nyland
Ali-Kirjala = Nederkirjala (-kirr-) by i Pargas, Egentliga Finland
Ali-Vekkoski = Söderveckoski by i Borgå, Nyland
Alikartano = Frugård (-gå':rd) egendom och herrgårdsmuseum i Mäntsälä, Nyland
Alppiharju = Åshöjden stadsdel i Helsingfors, Nyland
Alppikylä = Alpbyn del av Storskog i Helsingfors, Nyland
Alppila = Alphyddan del av Åshöjden i Helsingfors, Nyland
Alsila = Alsböle (als-) by i Sagu, Egentliga Finland
Ampola = Amböle (amm-) by i Sagu, Egentliga Finland
Annila = Andby by i Sjundeå, Nyland
Ansku = Antskog by i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Anteskeri = Anderskär udde i Luvia, Satakunta
Antinkylä = Antby by och bostadsområde i Lovisa, Nyland
Anttila = Andersböle by i Borgå, Nyland
Arabianranta = Arabiastranden del av Majstad i Helsingfors, Nyland
Arpala = Arpalax by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Arpalahti = Arpalax by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Arpalahti = Britsböle by i Sagu, Egentliga Finland
Artjärvi = Artsjö (art-) 1) del av Orimattila stad, 2) tidigare kommun i Päijänne-Tavastland
Artukainen = Artukais stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Asevelikylä = Vapenbrödrabyn bostadsområde i Vasa, Österbotten
Askainen = Villnäs 1) del av Masko kommun, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Askainen = Villnäs by i Villnäs (Masko kommun), Egentliga Finland
Askisto = Askis stadsdel i Vanda, Nyland
Aspiskeri = Aspskär holme i Luvia, Satakunta
Aspuskeri = Aspskär skär i Sastmola, Satakunta
Asuntila = Asmundila by i Teisko i Tammerfors, Birkaland
Aulanko = Karlberg område i Tavastehus, Egentliga Tavastland
Aunela = Ånäs del av Borgå, Nyland
Aurajoki = Aura å å som utmynnar i Åbo, Egentliga Finland
Aurinkolahti = Solvik del av Nordsjö i Helsingfors, Nyland
Aurinkoranta = Solstrand bostadsområde i Kimito (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Auvainen = Auvaisberg (-bä'rj) by och egendom i S:t Karins, Egentliga Finland