Svenska ortnamn i Finland
Ekenäs 1) centralort i Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland, fi. Tammisaari Ekenäs på kartan

info: Ekenäs är sedan 2009 en del av Raseborgs stad.