Svenska ortnamn i Finland
Hangö stad i Nyland, fi. Hanko Hangö på kartan