Svenska ortnamn i Finland
Kaskö stad i Österbotten, fi. Kaskinen Kaskö på kartan