Svenska ortnamn i Finland
Korsnäs 1) kommun i Österbotten, 2) by i Korsnäs Korsnäs på kartan