Svenska ortnamn i Finland
Kronoby kommun i Österbotten, fi. Kruunupyy Kronoby på kartan

info: Kronoby kommun består av de tidigare självständiga kommunerna Kronoby, Nedervetil och Terjärv (sammanslagna år 1969). De orter som i denna förteckning lokaliseras till Kronoby avser orter som omfattades av Kronoby före 1969.