Svenska ortnamn i Finland
Larsmo (la:rsmo) 1) kommun i Österbotten, 2) registerby i Larsmo, fi. Luoto Larsmo på kartan

info: Larsmo kommun är officiellt indelad i registerbyarna Larsmo och Eugmo.