Svenska ortnamn i Finland
Lillappnäs by i Bjärnå (Salo stad), fi. Vähä-Lappi