Svenska ortnamn i Finland
Närpes (närpes) stad i Österbotten, fi. Närpiö Närpes på kartan

info: Närpes kommun bildades 1973 då kommunerna Närpes, Pörtom och Övermark slogs samman. Kommunen fick stadsrättigheter 1993. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Närpes hörde till kommunen före sammanslagningen 1973.