Svenska ortnamn i Finland
Petalax (peta-) 1) del av Malax kommun, 2) by i Petalax (Malax kommun), 3) tidigare kommun i Österbotten, fi. Petolahti Petalax på kartan