Svenska ortnamn i Finland
Vasa stad i Österbotten, fi. Vaasa, se Gamla Vasa Vasa på kartan

info: Vasa stad består sedan 1.1.2013 av Lillkyro kommun och Vasa stad. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Vasa avser orter som omfattades av Vasa stad före sammanslagningen.